Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim

Mga Aklat Ang Pang-kalahatang kard
Ang Pamagat: Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim
Wika: Tagalog
Nagrepasu: Nur Maguid
kabilang sa mga Babasahin ng:: ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN ZULFI
Maikling Pagkakalarawan: Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim ay nagbibigay-linaw rin sa pananaw ng Islam tungkol sa mga bagay na ito, at nagpapakita kung papaanong iwinasto ng Qur’an, na ipinahayag kay Propeta Muhammad (SKP) 600 taon na ang nakalipas noong wala na si Jesus (SKP), ang mga kamaliang nakapasok (nang nalalaman o di nalalaman) sa mensaheng ihinatid ni Jesus (SKP). Ang aklat na ito ay maaaring maging isang napakahalagang tulong sa kapwa mga Muslim at mga Kristiyano, lalung-lalo na kung isasaalang-alang ang pagnanais na magkaroon ng mga talakayan sa pagitan ng dalawang pananampalataya.
Petsa ng Pagdagdag: 2007-03-19
Ugnayan: http://IslamHouse.com/2605
Translation of Subject Description: Arabic
Mga Nakakabit sa Pahina ( 1 )
1.
Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim
3.7 MB
: Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim.pdf
Detailed Description

 

Ang Paghahambing sa Pamamagitang Islam at Kristiyano
Ugnayan ng mga Paksa ( 9 )
Go to the Top