Mushaf Murattal bacaan Qari Ali Abdurrahman Al Huzaifi dengan tarjamahnya dalam bahasa Ughuria

Al Quran Kartu pengenal halaman
Judul: Mushaf Murattal bacaan Qari Ali Abdurrahman Al Huzaifi dengan tarjamahnya dalam bahasa Ughuria
Pembaca: Ali bin Abdurrahman Al Hudzaifi
Terbitan: Pusat Penerjemahan Bahasa Ughuria
Ringkasan: Mushaf Murattal bacaan Qari Ali Abdurrahman Al Huzaifi dengan tarjamahnya dalam bahasa Ughuria yang diterbitkan oleh pusat terjemah bahasa Ughuria
Tanggal Penambahan: 2011-07-17
Lingk singkat: http://IslamHouse.com/356091
Lampiran Materi ( 114 )
1.
Surat al Fatihah
256.7 KB
: Surat al Fatihah.mp3
2.
Surat al Baqarah
39.2 MB
: Surat al Baqarah.mp3
3.
Surat Ali Imran
22.7 MB
: Surat Ali Imran.mp3
4.
Surat an Nisa
24 MB
: Surat an Nisa.mp3
5.
Surat al Maidah
18.4 MB
: Surat al Maidah.mp3
6.
Surat al An'am
19.7 MB
: Surat al An'am.mp3
7.
Surat al A'raf
20.8 MB
: Surat al A'raf.mp3
8.
Surat al Anfal
10.2 MB
: Surat al Anfal.mp3
9.
Surat at Taubah
16.1 MB
: Surat at Taubah.mp3
10.
Surat Yunus
11.6 MB
: Surat Yunus.mp3
11.
Surat Huud
12.1 MB
: Surat Huud.mp3
12.
Surat Yusuf
10.8 MB
: Surat Yusuf.mp3
13.
Surat Ar-ra'du
5.5 MB
: Surat Ar-ra'du.mp3
14.
Surat Ibrahim
5.3 MB
: Surat Ibrahim.mp3
15.
Surat Al-Hijr
4.6 MB
: Surat Al-Hijr.mp3
16.
Surat An-Nahl
14.8 MB
: Surat An-Nahl.mp3
17.
Surat Al-Israa
11.4 MB
: Surat Al-Israa.mp3
18.
Surat Al-Kahfi
9.3 MB
: Surat Al-Kahfi.mp3
19.
Surat Maryam
5.5 MB
: Surat Maryam.mp3
20.
Surat Thaha
8.4 MB
: Surat Thaha.mp3
21.
Surat Al-Anbiya
8 MB
: Surat Al-Anbiya.mp3
22.
Surat Al-Haj
8.2 MB
: Surat Al-Haj.mp3
23.
Surat Al-Mu'minun
8.6 MB
: Surat Al-Mu'minun.mp3
24.
Surat An-Nuur
8.3 MB
: Surat An-Nuur.mp3
25.
Surat Al-Furqaan
5.4 MB
: Surat Al-Furqaan.mp3
26.
Surat Asy-Syu'araa
8.8 MB
: Surat Asy-Syu'araa.mp3
27.
Surat An-Naml
7.7 MB
: Surat An-Naml.mp3
28.
Surat Al-Qashash
9.3 MB
: Surat Al-Qashash.mp3
29.
Surat Al-'Ankabuut
6.7 MB
: Surat Al-'Ankabuut.mp3
30.
Surat Ar-Ruum
5.5 MB
: Surat Ar-Ruum.mp3
31.
Surat Luqman
18.1 MB
: Surat Luqman.mp3
32.
Surat As-Sajdah
2.6 MB
: Surat As-Sajdah.mp3
33.
Surat Al-Ahzab
8.4 MB
: Surat Al-Ahzab.mp3
34.
Surat Saba'
5.4 MB
: Surat Saba'.mp3
35.
Surat Faathir
4.9 MB
: Surat Faathir.mp3
36.
Surat Yaasiin
4.9 MB
: Surat Yaasiin.mp3
37.
Surat Ash-Shaaffaat
6.7 MB
: Surat Ash-Shaaffaat.mp3
38.
Surat Shaad
6.8 MB
: Surat Shaad.mp3
39.
Surat Az-Zumar
7.5 MB
: Surat Az-Zumar.mp3
40.
Surat Ghaafir
7.7 MB
: Surat Ghaafir.mp3
41.
Surat Fushshilat
5.4 MB
: Surat Fushshilat.mp3
42.
Surat Asy-Syuura
5.8 MB
: Surat Asy-Syuura.mp3
43.
Surat Az-Zukhruf
6.1 MB
: Surat Az-Zukhruf.mp3
44.
Surat Ad-Dukhaan
2.7 MB
: Surat Ad-Dukhaan.mp3
45.
Surat Al-Jaatsiyah
3.3 MB
: Surat Al-Jaatsiyah.mp3
46.
Surat Al-Ahqaaf
23.5 MB
: Surat Al-Ahqaaf.mp3
47.
Surat Muhammad
3.7 MB
: Surat Muhammad.mp3
48.
Surat Al-Fath
3.6 MB
: Surat Al-Fath.mp3
49.
Surat Al Hujuraat
2.4 MB
: Surat Al Hujuraat.mp3
50.
Surat Qaaf
2.4 MB
: Surat Qaaf.mp3
51.
Surat Adz-Dzaariyaat
2.6 MB
: Surat Adz-Dzaariyaat.mp3
52.
Surat Ath-Thuur
2.2 MB
: Surat Ath-Thuur.mp3
53.
Surat An-Najm
2.4 MB
: Surat An-Najm.mp3
54.
Surat Al-Qamar
2.5 MB
: Surat Al-Qamar.mp3
55.
Surat Ar-Rahmaan
8.6 MB
: Surat Ar-Rahmaan.mp3
56.
Surat Al-Waaqi'ah
3.1 MB
: Surat Al-Waaqi'ah.mp3
57.
Surat Al-Hadiid
3.8 MB
: Surat Al-Hadiid.mp3
58.
Surat Al-Mujaadilah
3 MB
: Surat Al-Mujaadilah.mp3
59.
Surat Al-Hasyr
3 MB
: Surat Al-Hasyr.mp3
60.
Surat Al-Mumtahanah
2.4 MB
: Surat Al-Mumtahanah.mp3
61.
Surat Ash-Shaff
1.5 MB
: Surat Ash-Shaff.mp3
62.
Surat Al-Jumu'ah
1.3 MB
: Surat Al-Jumu'ah.mp3
63.
Surat Al-Munaafiquun
1.3 MB
: Surat Al-Munaafiquun.mp3
64.
Surat At-Taghaabun
1.7 MB
: Surat At-Taghaabun.mp3
65.
Surat Ath-Thalaaq
2 MB
: Surat Ath-Thalaaq.mp3
66.
Surat At-Tahriim
1.8 MB
: Surat At-Tahriim.mp3
67.
Surat Al-Mulk
2.3 MB
: Surat Al-Mulk.mp3
68.
Surat Al-Qalam
2.3 MB
: Surat Al-Qalam.mp3
69.
Surat Al-Haaqqah
1.9 MB
: Surat Al-Haaqqah.mp3
70.
Surat Al-Ma'aarij
1.6 MB
: Surat Al-Ma'aarij.mp3
71.
Surat Nuh
1.5 MB
: Surat Nuh.mp3
72.
Surat Al-Jin
1.8 MB
: Surat Al-Jin.mp3
73.
Surat Al-Muzzammil
1.4 MB
: Surat Al-Muzzammil.mp3
74.
Surat Al-Muddatstsir
2 MB
: Surat Al-Muddatstsir.mp3
75.
Surat Al-Qiyaamah
1.2 MB
: Surat Al-Qiyaamah.mp3
76.
Surat Al-Insan
1.8 MB
: Surat Al-Insan.mp3
77.
Surat Al-Mursalaat
1.5 MB
: Surat Al-Mursalaat.mp3
78.
Surat An-Naba'
1.3 MB
: Surat An-Naba'.mp3
79.
Surat An-Naazi'aat
1.5 MB
: Surat An-Naazi'aat.mp3
80.
Surat 'Abasa
1.1 MB
: Surat 'Abasa.mp3
81.
Surat At-Takwiir
799.5 KB
: Surat At-Takwiir.mp3
82.
Surat Al-Infithaar
620.4 KB
: Surat Al-Infithaar.mp3
83.
Surat Al-Muthaffifiin
1.3 MB
: Surat Al-Muthaffifiin.mp3
84.
Surat Al-Insyiqaaq
809.1 KB
: Surat Al-Insyiqaaq.mp3
85.
Surat Al-Buruuj
766.9 KB
: Surat Al-Buruuj.mp3
86.
Surat Ath-Thaariq
488.9 KB
: Surat Ath-Thaariq.mp3
87.
Surat Al-A'laa
545.7 KB
: Surat Al-A'laa.mp3
88.
Surat Al-Ghaasyiyah
638.5 KB
: Surat Al-Ghaasyiyah.mp3
89.
Surat Al-Fajr
967.8 KB
: Surat Al-Fajr.mp3
90.
Surat Al-Balad
559.6 KB
: Surat Al-Balad.mp3
91.
Surat Asy-Syams
469.6 KB
: Surat Asy-Syams.mp3
92.
Surat Al-Lail
541.3 KB
: Surat Al-Lail.mp3
93.
Surat Adh-Dhuhaa
315 KB
: Surat Adh-Dhuhaa.mp3
94.
Surat Asy-Syirah
210.8 KB
: Surat Asy-Syirah.mp3
95.
Surat At-Tiin
282.3 KB
: Surat At-Tiin.mp3
96.
Surat Al-'Alaq
542.5 KB
: Surat Al-'Alaq.mp3
97.
Surat Al-Qadr
200.7 KB
: Surat Al-Qadr.mp3
98.
Surat Al-Bayyinah
612.7 KB
: Surat Al-Bayyinah.mp3
99.
Surat Az-Zalzalah
286.7 KB
: Surat Az-Zalzalah.mp3
100.
Surat Al-'Aadiyaat
324.5 KB
: Surat Al-'Aadiyaat.mp3
101.
Surat Al-Qaari'ah
284.4 KB
: Surat Al-Qaari'ah.mp3
102.
Surat At-Takaatsur
248.5 KB
: Surat At-Takaatsur.mp3
103.
Surat Al-'Ashr
122 KB
: Surat Al-'Ashr.mp3
104.
Surat Al-Humazah
969.2 KB
: Surat Al-Humazah.mp3
105.
Surat Al-Fiil
660.9 KB
: Surat Al-Fiil.mp3
106.
Surat Quraisy
166.4 KB
: Surat Quraisy.mp3
107.
Surat Al-Maa'uun
195.3 KB
: Surat Al-Maa'uun.mp3
108.
Surat Al-Kautsar
107.8 KB
: Surat Al-Kautsar.mp3
109.
Surat Al-Kaafiruun
226.7 KB
: Surat Al-Kaafiruun.mp3
110.
Surat An-Nashr
145.3 KB
: Surat An-Nashr.mp3
111.
Surat Al-Masad
172.7 KB
: Surat Al-Masad.mp3
112.
Surat Al-Ikhlaash
107.9 KB
: Surat Al-Ikhlaash.mp3
113.
Surat Al-Falaq
150 KB
: Surat Al-Falaq.mp3
114.
Surat An-Naas
180.5 KB
: Surat An-Naas.mp3
Lihat Juga ( 2 )
Go to the Top