Mişârî b. Râşid el-Afasî sesiyle tertilli Kur’an-ı Kerim (Kaliforniya Hatimi)

Kur'an-ı Kerim Materyal hakkında bilgi
Adres: Mişârî b. Râşid el-Afasî sesiyle tertilli Kur’an-ı Kerim (Kaliforniya Hatimi)
Okuyan: Mişârî b. Râşid el-Afâsî
Kısa Tanım: Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde hicri 1430 yılının Ramazan ayında Terâvih ve gece namazında "Medd-i kasr" olarak kaydedilen bu tertilli Kur’an-ı Kerim, Mp3 128 kb/ps yüksek ses kalitesiyledir.
Eklenme tarihi: 2011-10-20
Kısa link: http://IslamHouse.com/373533

Download torrent

Materyalin İlişikleri ( 114 )
1.
Fâtiha Sûresi
1.3 MB
: Fâtiha Sûresi.mp3
2.
Bakara Sûresi
119.3 MB
: Bakara Sûresi.mp3
3.
Al-i İmran Suresi
70.9 MB
: Al-i İmran Suresi.mp3
4.
Nisa Suresi
76.3 MB
: Nisa Suresi.mp3
5.
Maide Suresi
58 MB
: Maide Suresi.mp3
6.
En'am Suresi
63.2 MB
: En'am Suresi.mp3
7.
A'raf Suresi
69.9 MB
: A'raf Suresi.mp3
8.
Enfal Suresi
26.2 MB
: Enfal Suresi.mp3
9.
Tevbe Suresi
51.2 MB
: Tevbe Suresi.mp3
10.
Yunus Suresi
36.9 MB
: Yunus Suresi.mp3
11.
Hud Suresi
40.5 MB
: Hud Suresi.mp3
12.
Yusuf Suresi
37.5 MB
: Yusuf Suresi.mp3
13.
Ra'd Suresi
18.2 MB
: Ra'd Suresi.mp3
14.
İbrahim Suresi
19.1 MB
: İbrahim Suresi.mp3
15.
Hicr Suresi
14.4 MB
: Hicr Suresi.mp3
16.
Nahl Suresi
39.4 MB
: Nahl Suresi.mp3
17.
İsra Suresi
32.1 MB
: İsra Suresi.mp3
18.
Kehf Suresi
30.4 MB
: Kehf Suresi.mp3
19.
Meryem Suresi
18.7 MB
: Meryem Suresi.mp3
20.
Taha Suresi
24.3 MB
: Taha Suresi.mp3
21.
Enbiya Suresi
25.6 MB
: Enbiya Suresi.mp3
22.
Hac Suresi
26.2 MB
: Hac Suresi.mp3
23.
Mü'minun Suresi
11.8 MB
: Mü'minun Suresi.mp3
24.
Nur Suresi
28 MB
: Nur Suresi.mp3
25.
Furkan Suresi
18.1 MB
: Furkan Suresi.mp3
26.
Şuara Suresi
15.2 MB
: Şuara Suresi.mp3
27.
Neml Suresi
25.4 MB
: Neml Suresi.mp3
28.
Kasas Suresi
27.3 MB
: Kasas Suresi.mp3
29.
Ankebut Suresi
20.5 MB
: Ankebut Suresi.mp3
30.
Rum Suresi
10.9 MB
: Rum Suresi.mp3
31.
Lokman Suresi
10.4 MB
: Lokman Suresi.mp3
32.
Secde Suresi
8.3 MB
: Secde Suresi.mp3
33.
Ahzab Suresi
27 MB
: Ahzab Suresi.mp3
34.
Sebe Suresi
18.1 MB
: Sebe Suresi.mp3
35.
Fatır Suresi
16.2 MB
: Fatır Suresi.mp3
36.
Yasin Suresi
16.5 MB
: Yasin Suresi.mp3
37.
Saffat Suresi
20.9 MB
: Saffat Suresi.mp3
38.
Sad Suresi
16 MB
: Sad Suresi.mp3
39.
Zümer Suresi
22.6 MB
: Zümer Suresi.mp3
40.
Ğafir (Mü'min) Suresi
23.4 MB
: Ğafir (Mü'min) Suresi.mp3
41.
Fussilet Suresi
16.5 MB
: Fussilet Suresi.mp3
42.
Şura Suresi
18.1 MB
: Şura Suresi.mp3
43.
Zuhruf Suresi
18.6 MB
: Zuhruf Suresi.mp3
44.
Duhan Suresi
8.4 MB
: Duhan Suresi.mp3
45.
Casiye Suresi
11.1 MB
: Casiye Suresi.mp3
46.
Ahkaf Suresi
13.1 MB
: Ahkaf Suresi.mp3
47.
Muhammed Suresi
11.1 MB
: Muhammed Suresi.mp3
48.
Fetih Suresi
10.4 MB
: Fetih Suresi.mp3
49.
Hucurat Suresi
7.1 MB
: Hucurat Suresi.mp3
50.
Kaf Suresi
8.1 MB
: Kaf Suresi.mp3
51.
Zariyat Suresi
7.5 MB
: Zariyat Suresi.mp3
52.
Tur Suresi
7.4 MB
: Tur Suresi.mp3
53.
Necm Suresi
7.2 MB
: Necm Suresi.mp3
54.
Kamer Suresi
7.3 MB
: Kamer Suresi.mp3
55.
Rahman Suresi
10.7 MB
: Rahman Suresi.mp3
56.
Vakia Suresi
9.7 MB
: Vakia Suresi.mp3
57.
Hadid Suresi
12.5 MB
: Hadid Suresi.mp3
58.
Mücadele Suresi
8.4 MB
: Mücadele Suresi.mp3
59.
Haşr Suresi
9.1 MB
: Haşr Suresi.mp3
60.
Mümtehine Suresi
7.1 MB
: Mümtehine Suresi.mp3
61.
Saf Suresi
4.2 MB
: Saf Suresi.mp3
62.
Cuma Suresi
3.2 MB
: Cuma Suresi.mp3
63.
Münafikun Suresi
3.6 MB
: Münafikun Suresi.mp3
64.
Teğabun Suresi
4.6 MB
: Teğabun Suresi.mp3
65.
Talak Suresi
5.8 MB
: Talak Suresi.mp3
66.
Tahrim Suresi
5.3 MB
: Tahrim Suresi.mp3
67.
Mülk Suresi
7 MB
: Mülk Suresi.mp3
68.
Kalem Suresi
6.4 MB
: Kalem Suresi.mp3
69.
Hakka Suresi
6 MB
: Hakka Suresi.mp3
70.
Mearic Suresi
4.8 MB
: Mearic Suresi.mp3
71.
Nuh Suresi
4.3 MB
: Nuh Suresi.mp3
72.
Cin Suresi
5.2 MB
: Cin Suresi.mp3
73.
Müzzemmil Suresi
3.8 MB
: Müzzemmil Suresi.mp3
74.
Müddessir Suresi
5.2 MB
: Müddessir Suresi.mp3
75.
Kıyamet Suresi
3.3 MB
: Kıyamet Suresi.mp3
76.
İnsan Suresi
5.3 MB
: İnsan Suresi.mp3
77.
Mürselat Suresi
4.4 MB
: Mürselat Suresi.mp3
78.
Nebe Suresi
4 MB
: Nebe Suresi.mp3
79.
Naziat Suresi
3.5 MB
: Naziat Suresi.mp3
80.
Abese Suresi
3.1 MB
: Abese Suresi.mp3
81.
Tekvir Suresi
2.2 MB
: Tekvir Suresi.mp3
82.
İnfitar Suresi
1.7 MB
: İnfitar Suresi.mp3
83.
Mutaffifin Suresi
3.9 MB
: Mutaffifin Suresi.mp3
84.
İnşikak Suresi
2.1 MB
: İnşikak Suresi.mp3
85.
Buruc Suresi
2.5 MB
: Buruc Suresi.mp3
86.
Tarık Suresi
1.4 MB
: Tarık Suresi.mp3
87.
A'la Suresi
1.5 MB
: A'la Suresi.mp3
88.
Ğaşiye Suresi
2 MB
: Ğaşiye Suresi.mp3
89.
Fecr Suresi
2.8 MB
: Fecr Suresi.mp3
90.
Beled Suresi
1.6 MB
: Beled Suresi.mp3
91.
Şems Suresi
1.2 MB
: Şems Suresi.mp3
92.
Leyl Suresi
1.6 MB
: Leyl Suresi.mp3
93.
Duha Suresi
1009.8 KB
: Duha Suresi.mp3
94.
İnşirah (Şerh) Suresi
635.1 KB
: İnşirah (Şerh) Suresi.mp3
95.
Tin Suresi
826.5 KB
: Tin Suresi.mp3
96.
Alak Suresi
1.4 MB
: Alak Suresi.mp3
97.
Kadir Suresi
678 KB
: Kadir Suresi.mp3
98.
Beyyine Suresi
1.7 MB
: Beyyine Suresi.mp3
99.
Zilzal (Zelzele) Suresi
890.6 KB
: Zilzal (Zelzele) Suresi.mp3
100.
Adiyat Suresi
1 MB
: Adiyat Suresi.mp3
101.
Karia Suresi
909.4 KB
: Karia Suresi.mp3
102.
Tekasür Suresi
882 KB
: Tekasür Suresi.mp3
103.
Asr Suresi
414.3 KB
: Asr Suresi.mp3
104.
Hümeze Suresi
789.8 KB
: Hümeze Suresi.mp3
105.
Fil Suresi
698.8 KB
: Fil Suresi.mp3
106.
Kureyş Suresi
585.3 KB
: Kureyş Suresi.mp3
107.
Maun Suresi
728.6 KB
: Maun Suresi.mp3
108.
Kevser Suresi
342.9 KB
: Kevser Suresi.mp3
109.
Kafirun Suresi
535.9 KB
: Kafirun Suresi.mp3
110.
Nasr Suresi
523.2 KB
: Nasr Suresi.mp3
111.
Mesed Suresi
553.5 KB
: Mesed Suresi.mp3
112.
İhlas Suresi
355.1 KB
: İhlas Suresi.mp3
113.
Felak Suresi
540.4 KB
: Felak Suresi.mp3
114.
Nas Suresi
722.4 KB
: Nas Suresi.mp3
Ayrıntılı bilgi

Download torrent

Ayrıca bakınız... ( 3 )
Go to the Top