మెయిల్ లిష్ట్ లో చేరండి
మా ఎన్నిక మీకోసం
ఈ వ్యాసంలో వాలెంటైన్ డే యొక్క చరిత్ర గురించి తెలుపబడినది. ఇంకా ఇస్లాం ధర్మంలో అటువంటి పండుగలు జరుపుకోవటం సరైనదా కాదా అనే విషయం కూడా ఖుర్ఆన్ మరియు హదీథ్ ల వెలుగులో వివరంగా చర్చించబడినది.
రబ్బిల్ అవ్వల్ నెలలో అనేకమంది ముస్లింలు చేస్తున్న నిరాధారమైన వివిధ కల్పితాచారణల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.
షాబాన్ నెల సగభాగం గడిచిన పోయిన తర్వాత ఉపవాసం పాటించ వచ్చునా? ఎందుకంటే షాబాన్ నెల సగభాగం తర్వాత ఉపవాసం ఉండటాన్ని ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నిషేధించారని విన్నాను.
ఈ వ్యాసంలో మీలాదున్నబీ జన్మదిన వేడుకలనే బిదాఅత్ ఆచరణలు ఎలా ముస్లింలలో ప్రవేశించాయో స్పష్టంగా తెలుపబడినది. ఇంకా ప్రజలను ఇటువంటి ఆచరణలను ఆరాధనలుగా ఎందుకు పరిగణించకూడదో తెలుపబడినది. ఇది ఎందుకని షిర్క్ అవుతుందో వివరించబడినది.
1434హి అంటే 2013వ సంవత్సరం రమదాన్ మాసంలో “ఇస్లాం పరిచయం”అనే పుస్తకంపై జరిగిన సాంస్కృతిక పోటీ ఫలితాలు
ఇప్పుడిప్పుడే రీసెంట్ గా చేర్చబడినవి ( తెలుగు )
ఆడియోలు
( తెలుగు )
2014-03-03
రియాద్ లోని రబ్వహ్ జాలియాత్ యొక్క విద్యాశాఖలో ప్రతి శుక్రవారం జరిగే ఇస్లామిక్ స్టడీస్ 3వ స్థాయిలో సీరతు పాఠం.
ఆడియోలు
( తెలుగు )
2014-02-26
రియాద్ లోని రబ్వహ్ జాలియాత్ యొక్క విద్యాశాఖలో ప్రతి శుక్రవారం జరిగే ఇస్లామిక్ స్టడీస్ 2వ స్థాయిలోని హదీథు పాఠం.
ఆడియోలు
( తెలుగు )
2014-01-25
రియాద్ లోని రబ్వహ్ జాలియాత్ యొక్క విద్యాశాఖలో ప్రతి శుక్రవారం జరిగే ఇస్లామిక్ స్టడీస్ 2వ స్థాయిలోని మొదటి హదీథు పాఠం.
పుస్తకాలు
( తెలుగు )
2014-01-22
రచయిత ఈ పుస్తకంలో స్వర్గానికి చేర్చే అతి ముఖ్యమైన అంశాల గురించి ప్రామాణిక ఆధారాలతో చక్కగా వివరించినారు.
పుస్తకాలు
( తెలుగు )
2013-12-22
గ్రామీణ ముస్లిం స్వయం శిక్షణాభివృద్ధి గ్రంథాలయంవారు ప్రచురించిన విశ్వాస ప్రదాయిని అనే ఈ విలువైన పుస్తకాన్ని షాహ్ ఇస్మాయీల్ ముహద్దిస్ (ర) ఉర్దూలో రచించగా, దానిని తెలుగులో సిరాజుర్రహ్మాన్ ఉమ్రీ గారు అనువదించారు. దీనిలో తౌహీద్, వివిధ రకాల షిర్క్ ల గురించి వివరంగా చర్చించినారు.
పుస్తకాలు
( తెలుగు )
2013-12-22
ఈ పుస్తకంలో సహాబాల కాలంలోని అహ్లుస్ సున్నత్ వల్ జమాఅత్, ఔలియా అల్లాహ్ అంటే ఎవరు, షైతాను ఔలియాల గురించి, నాలుగు ఇమాములు గురించి, తఖ్లీద్ వాస్తవికత, వహాబీల వాస్తవికత, వహాబీ అనే బిరుదు ఎందుకు వచ్చింది, ఇస్లాంలో బయలుదేరిన నూతన వర్గాలు, సూఫీలు, మార్గభ్రష్టులు, తబ్ లీగ్ జమాఅతు, గులూ, మొదలైన విభిన్న విషయాల గురించి వివరంగా చర్చించడం జరిగింది.
పుస్తకాలు
( తెలుగు )
2013-12-22
ఇస్లామీయ విధేయతా విధానం మరియు మీలాదున్నబీ, దర్గాల వద్ద జరిగే ఆరాధనలు మరియు మ్రొక్కుబడులు, ముహర్రం నెలలో జరిగే బిదఆతులు, నెల్లూరు రొట్టెల పండుగ, సఫర్ నెలలో జరిగే బిదఆతులు, ఆఖరి చహర్షుబా, శకునాలు, రజబ్ నెల బిదఆతులు, రజబ్ కె కుండే, మేరాజ్ నబీ పండుగ, షాబాన్ నెల బిదఆతులు, వసీలాలోని బిదఆతులు, ఉరుసుల ఆచారాలు, తావీజులు, చేతబడులు, జాదూ, ఇంద్రజాలం, జ్యోతిష్యం, వాలెంటైన్స్ డే పండుగ మొదలైన ఇస్లాం ధర్మంలో లేని బిదఆతులు అంటే నూతన కల్పితాల గురించి ఈ పుస్తకంలో రచయిత సవివరంగా ప్రామాణిక ఆధారాలతో చర్చించినారు.
వార్తలు
( తెలుగు )
2013-12-05
1434హి అంటే 2013వ సంవత్సరం రమదాన్ మాసంలో “ఇస్లాం పరిచయం”అనే పుస్తకంపై జరిగిన సాంస్కృతిక పోటీ ఫలితాలు
పుస్తకాలు
( తెలుగు )
2013-10-28
ఇస్లాం మరియు ముస్లింల గురించి అర్థం చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడే కొన్ని ప్రశ్నోత్తరాలు.
పుస్తకాలు
( తెలుగు )
2013-10-28
ఇస్లామీయ ఏకదైవత్వం గురించి ప్రచురించబడిన మంచి పుస్తకాలలో ఒకటి. దీనిలో ప్రతి మానవుడు తన సృష్టికర్త గురించి తెలుసుకోవలసిన అనేక విషయాలు స్పష్టంగా తెలుపబడినాయి. అంతేగాక కొందరు ప్రజలలో కనబడే అవిశ్వాసం, కపటత్వం మరియు నూతన కల్పితాల గురించి కూడా స్పష్టంగా వివరించబడింది.
Go to the Top