Abonati-va la lista de mail-uri
Alegerea noastra pentru dumneavoastra
Adaugari recente ( Romana )
Articole
( Romana )
2014-10-21
1. O scurtă privire asupra modului în care sufismul se diferenţiază şi contrazice învăţăturile islamului. Prima parte a articolului defineşte sufismul, menţionează originile sale şi arată cum acesta se diferenţiază de islam în ceea ce priveşte credinţa în Allah, credinţa în Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), precum şi credinţa în Paradis şi Iad. 2. Cea de a doua parte a articolului prezintă câteva principii ale sufismului, rolul „sheikh-ului”, Legământul, „dhikr” şi poziţia sufismului cu privire la interpretarea Coranului; toate acestea contrazicând cu putere învăţăturile Islamului.
carti
( Romana )
2014-10-11
Multe cărţi au fost scrise cu privire la credinţa islamică, unele dintre acestea oferind informaţii detaliate, altele atingând doar anumite aspecte. În această carte, am încercat să cuprind câteva dintre calităţile islamului, trasate într-o formă succintă, pentru a se putea constitui ca o cheie şi o poartă deschisă spre informare pentru cei care caută adevărul cu privire la islam. Consider că această carte este o cheie ce vă va conduce într-o călătorie fascinantă pentru a descoperi credinţa islamică. Cred cu tărie că, dacă vei citi punctele menţionate în această carte, vei ajunge să reconsideri ceea ce cunoşti despre islam.
carti
( Romana )
2014-09-16
Această carte îşi doreşte să dovedească faptul că Noul Testament nu este Cuvântul lui Dumnezeu şi face acest lucru prin intermediul unor capitole precum: anularea atribuirii Evangheliilor şi Epistolelor unor apostoli, sursele păgâne vechi ale Noului Testament, Evanghelia lui Hristos (Pacea fie asupra sa!), documentaţia şi canoanele Noului Testament, greşelile din Evanghelii, modificările din Noul Testament, contradicţiile din Evanghelii, impactul legislativ şi etic al Noului Testament.
carti
( Romana )
2014-04-09
Sahih Al-Bukhari în limba română
carti
( Romana )
2014-02-01
În această carte, voi menţiona diferitele tipuri de cauze ale problemelor şi dificultăţilor care apar în cadrul Ummah (naţiunii islamice), cum să le evităm şi cum să le tratăm o dată ce acestea apar. Pomenirea lui Dumnezeu este un adevărat "refugiu", care îl apără pe credincios, pe familia și bunurile acestuia.
carti
( Romana )
2014-01-22
Această carte a fost scrisă ca un răspuns la acuzaţiile unora, care sunt înşelaţi şi induşi în eroare de către Şeitan. Subiectul lovirii femeii în Islam a fost discutat cu ocazia mai multor întruniri şi pe diferite pagini de internet care abordează această chestiune fără a înţelege şi a cunoaşte, şi chiar mai mult, există duşmani ai Islamului care inventează minciuni în această privinţă. Ei născocesc texte, care nu au nicio bază, fiind complet nefondate. Prin urmare, dorim să punem în mâinile nobilului cititor un text despre poziţia Islamului în ceea ce priveşte lovirea femeii, diferenţele de opinie existente faţă de alte religii, întrucât Islamul este singura religie care interzice lovirea femeilor, tinere sau în vârstă. Astfel, dorim să vă prezentăm detaliile problemei, iar după ce aţi obţinut cunoaştere şi înţelegere în această privinţă, puteţi hotărî!
Articole
( Romana )
2013-12-26
Articolul "Ce spune Isus despre Crăciun" îşi doreşte să prezinte tuturor, musulmani şi nemusulmani, informaţii cu privire la tradiţiile care stau la baza sărbătorii Crăciunului, la datele existente cu privire la naşterea lui Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!), care sunt false, ele neavând nicio bază în textul biblic. De asemenea, prin acesta se prezintă câteva date importante despre Profetul Isus, care demonstrează că a fost om, Profet, şi nu Dumnezeu, ci doar un Trimis al Lui pe Pământ, pentru a transmite omenirii credinţa cea adevărată în Unicitatea lui Allah.
Fatawa
( Romana )
2013-12-26
Acest text reprezintă opinia învăţaţilor musulmani cu privire la sărbătorirea Crăciunului şi la imitarea nemusulmanilor în tradiţii şi obiceiuri de către musulmani, fapt care este, conform părerii acestora, un lucru halal (interzis).
carti
( Romana )
2013-12-22
Există astfel numeroase grupări şi regiuni care sunt atribuite Islamului – însă de care Islamul se delasă – şi care au avut numeroase repercusiuni negative asupra Islamului corect, ce au condus la depărtarea de acesta de către nemusulmani şi la sporirea rezistenţei opuse de către ei în faţa Islamului, şi aceasta datorită unor comportamente, credinţe şi acţiuni, fie ele doar verbale sau acţionale, cărora acestea le dau curs în numele Islamului, în vreme ce ele sunt dintre lucrurile respinse de o minte sănătoasă, ca şi de constituţia naturală sănătoasă a omului şi de societăţile evaluate..
carti
( Romana )
2013-12-21
Cartea "Profetul Isus în Coran" îşi propune să prezinte o imagine subiectivă asupra acestui Profet, iubit deopotrivă de creştini şi de musulmani, dorindu-şi să arate că el nu este nici Allah Însuşi, nici fiul Său şi nici parte a Sfintei Treimi, aşa cum spun creştinii. El a fost un Profet trimis neamului lui Israel, pentru a propovădui credinţa cea adevărată în Unicitatea lui Allah. De aceea, sperăm ca această carte să fie începutul unei căutări şi al punerii în mişcare a minţii acelora care doresc să cunoască Drumul cel Drept şi cu sinceritate le dorim tuturor posibilitatea dobândirii fericirii celei adevărate.
Go to the Top