තැපැල් ලයිස්තුවට දායක වන්න
ඔබ සඳහා අපේ තේරීම
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
නවක එකතු කිරීම ( සිංහල )
පොත
( සිංහල )
2014-12-16
කිතුනු දහමේ සංකල්ප පිළිබඳ ව බයිබලයේ ඉගැන්වීම් දක්වන පරස්පරතාවන් මධ්ය්ස්ත ලෙස විමසුමක යෙදෙන්නට මෙම ලිපිය මගින් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් කර ඇත්තෙමු. කිතුනු දහමේ සංකල්පයට අදාළ බයිබල් වැකි නිවැරදි මුලාශ්රය සමග ඉදිරිපත් කොට ඇත්තෙමු. කරුණාකර කියවා සත්යෙය අවබෝධ කර ගැනීමට ඉදිරිපත් වන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නෙමු.
පොත
( සිංහල )
2014-12-16
කාන්තාවන් පිරිමන් අතර පවතින්නේ සමානතාව නොව සාධාරනතාවය.කාන්තාවන් ට ඉස්ලාම් වැඩි අයිතිවාසිකම් ලබා දි ඇත. බිරිය ගේ ආදායමින් පවුලේ වියදම් සඳහා ඉල්ලීම් කළ නොහැක. කාන්තාවන් රැක බලා ගැනීම පිරිමින් ගේ එගකීම වේ.
පොත
( සිංහල )
2014-12-13
• ජයග්රවහණයේ හා සමත් වීමේ සාධක • දේව විශ්වාසවන්තයින්ගේ මහිමයන් • ඒක දේව ප්රසතිපත්තිය හා දේව විශ්වාසය තැබූ අයගේ වගකීම • ඒක දේව ප්රසතිපත්තිය හා දේව විශ්වාසය ඇති අය ගේ ප්රීතිඵල
ලිපි
( සිංහල )
2014-12-13
අයහපත් දේ තහනම් කර, යහපත් දේ අණ කිරීම අල් කුර්ආනයේ සඳහන් වි තිබෙන අතර, සියලු මුස්ලිම් වරුන් ට එය අවශ්යමයෙන් ම කළ යුතු බැඳීමකි. දෛනික පස් වේලා සලාහ්, රමදාන් උපවාසය සහ zසකාත් ගෙවීමේ ක්රිෛයාවන් මෙන් මෙය ද කළ යුතු බැඳීමකි.
ලිපි
( සිංහල )
2014-12-04
අසිපත උපකාරයෙන් ඉස්ලාම් ව්යාසප්ත වූ දහමක් බව පැවසීම පදනම් විරහිත මතයක් බව පෙන්වීම ට සාධක දෙකක් ඇත. 1. ඉස්ලාම් හී බල කිරීමක් නැත යන කුර්ආන් වාක්ය 2. අරාබි වරුන් තමන් පරාජය ට පත් කළ ජනතාව ට, ඔවුනොවුන් ගේ ආගම නිදහසේ අනුගමනය කිරීම ට ලබා දුන් අයිති ය
ලිපි
( සිංහල )
2014-12-04
බිලියන් 1.5 සංඛ්යාلත මුස්ලිම් ජනතාව පසුගිය වසර 200 වැනි කාලයේ හිංසාව ට පමණක් නොව ඝාතනය ට පවා මුහුණ දුන්හ. මෙයට එකම හේතුව ඔවුන් මුස්ලිම්වරුන් වීම යි. මෙයට මුහුණ දීම පිණිස මුස්ලිම්වරුන් සමගි විය යුතු යැයි අල්ලාහ් අණ කරයි. එවිට මුස්ලිම් වරු ජය ලැබ ඉස්ලාමය දහම ලොවේ සදා පවතිනු ඇත.
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-11-28
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු 2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-11-28
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු 2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-11-28
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු 2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
පුවත්
( සිංහල )
2014-11-23
يهنئ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة جميع الفائزين والفائزات في المسابقة الثقافية الرمضانية لعام 1435هـ للغة السنهالية.
Go to the Top