הירשם עכשיו לרשימה של הדואר האליקטרוני :
הבחירה שלנו בשבילך
דין האכת האישה באסלאם
האיסלאם והלוחמה באפלייה הגזעית
מוחמד שליח אללה עליו ברכה ושלום
בשם אללה, השבח לאללה, תפילה לשלום עם שליחו של אללה ובני משפחתו וחבריו הצדיקים
דיני אללה ביקום דין בחירת המועדף. כמה מנביאי אללה בחר למועדפים גם כמה מלאכים על פני מלאכים אחרים, כמה חודשים על פני חודשים איחרים, וכמה ימים על פני ימים אחרים, מהימים ההם שבחר אללה להיות מועדפים עשרת הימים הראשונים של חודש "ד’ו אל חיג’ה", בואו נכיר את המעלות הטובות ביותר שלהם והמעשים הטובים ביותר לעשות בהם
נוסף לאחרונה ( עברית )
ספרים
( עברית )
2014-07-14
התחילה והסוף
ספרים
( עברית )
2014-06-24
איך להיות מוסלמי؟
ספרים
( עברית )
2014-04-15
צחיח אלבוח׳ארי
ספרים
( עברית )
2014-03-30
דין האכת האישה באסלאם
ספרים
( עברית )
2014-03-26
מבצר המאמין
ספרים
( עברית )
2014-02-09
בסיכום ניתן לומר כי לא נגזים אם נקבע כי החומר שנכלל בחוברת זו הוא סתם איתותים על זכויות האדם באסלאם ואנו מקווים שהם יכולים לשמש מפתח ומניע למי שירצה להרחיב את ידיעתו על האיסלאם שרבים ניסו לעוות את תדמיתו. חוברת זו היא מעין קריאה ללא מוסלמים להתמקד בקריאת ספרים אמינים ומוסמכים ולעשות השוואה בין מה ששמע ומה שקרא רחוק מהקנאות המטשטשת את העובדות, ואני מוכן לעמוד בקשר הדוק עם מי שירצה לעמוד על האיסלאם האמיתי ולספק לו את החומר הדרוש בכל הנושאים. הוא חייב לדעת כי מאחורי מאמץ זה אין לנו מטרות אישיות או שאיפות חומריות רק רוצים חסד וברכה לכל האנשים. באיסלאם נלחמו מימיו הראשונים ועדיין נלחמים בו כל האויבים והיריבים שגייסו לכך את כל משאביהם האינושיים והכלכליים, עם זאת לא הצליחו להשיג הישגים של ממש, הם עוררו ספקות וחשדות בלתי מבוססים, ויש אנשים רבים שאינם מוסלמים בעלי מחשבה נאורה שמבחינים בין האמת לבין הלא אמת ורבים הם אנשי הדתות האחרות שמתאסלמים מתוך שכנוע מלא בעוצמת האיסלאם שאללה הבטיח לשמרו. אללה אמר: "אנו הורדנו את הקוראן ואנו נשמר". יש להזכיר את דברי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כשדיבר על אהבת החסד והברכה לאנשים ואמר " הטוב ביותר בעיני אללה הוא המועיל לאנשים, והמעשה הטוב ביותר בעיני אללה הוא לשמח מוסלמי, להסיר את מצוקתו, לפרוע את חובו, להשביע את רעבו. וטוב ללכת עם אחי למימוש מטרה מלהתבודד במסגד חודש שלם. ומי ששלט בכעסו כסה אללה את מערומיו ומי שכבש את רוגזו, מלא אללה לבו שביעות רצון ביום הדין ומי ליווה את אחיו המוסלמי לעסק עד שישיג אותו חיזק אללה את רגליו ביום הדין, וחוסר המוסר משחית את העבודה כפי שהחומצה משחיתה את הדווש" (א.טבראני, בוכארי).
ספרים
( עברית )
2014-01-20
הספר הזה מבהיר את התכונות של האיסלאם, ומסביר למה מאות האנשים נכנסים לו בכל יום. הספר הזה הוא קריאה לכל בן אדם להכיר את אללה, הבורא, ולהכיר את הדת הנכונה ואת ההלכות שלה.
ספרים
( עברית )
2014-01-05
הספר הזה מבהיר כי הקשר בין זכר לנקבה לפי האיסלאם הוא קשר של אהבה, כבוד, רחמנות והערכה, אהבה לנקבה בהיותה בת הזוג, רחמנות כבת וכבוד כאם. ככל שהאישה באה בימים ככל שרבו ההערכה והכבוד. אין הבדל בין הגבר לאישה כי כל אחד נברא למען השני, וכל אחד משלים את השני, כל אחד משלים את החסר אצל השני, לכן על האישה הוטלו חובות הלכתיות וחברתיות המתיישרות עם הרכבה הגופני והנפשי, אותו דבר חל על הגבר ובכן נוצר מצב של הרמונייה וחיבה ביניהם. אללה אמר " אללה ברא לכם מעצמכם בנות זוג ומהן יהיו לכם בנים ונכדים והעניק לכם מנעמים, האם בבטל מאמינים ובחסדי אללה כופרים" (סורת הדבורה :72). האיסלאם מתיר דברים לגבר ואוסר על האישה ומתיר לנשים דברים ואוסר על הגברים, הדבר נובע מההרכב הגופני והרוחני של כל אחד בדיוק כמו המכונית המופעלת בדיזל שאי אפשר להפעיל בבנזין.
ספרים
( עברית )
2014-01-05
הספר הזה מטפל בסוגיה יותר חשובה בדת האיסלאם, והיא החידוש בדת אשר נחשבת לדבר בלתי מקובל על אללה ועל הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.
ספרים
( עברית )
2013-11-30
במחברת זו סקרנו בקיצור את גישתה של דת האיסלאם לגבי היצר המיני, המטרה שלנו שסקירה זו תשמש מפתח בידי מי שירצה להרחיב את ידיעתו על אותו נושא החשוב של החיים האינושיים ועל הדרך שהאיסלאם הנהיג כדי לנמס אותו ולהעלותו לדרגה שהמוסלמי נגמל עליו עם מימוש נכון וליגאלי כפי שקבע האיסלאם. סקירה זו עלולה לשמש חדף מדרבן לאנשים כדי לדעת הרבה על אותה דת עצומה שטיפלה בכל העניינים המעניינים את הבן אדם בחייו הצבוריים והפרטיים או אפילו אחרי מותו.
Go to the Top