عضویت در خبرنامه
برگزیده ها
مولودي و يا جـشن تولد حضرت رسول اكرم را نه آن حضرت، و نه خلفاي راشدين، و نه هيچ يك از صحابـه و ياران، و نه تابعين در عصرهاي فضيلت، آن را انجام نداده اند تا ما از آنان پيروي كنيم؛ زيرا آنان از ما داناتر، و به سنت پيامبر نزديكتر، و به پيروي از آن بهتر و ارجح بوده اند، و اگر در اجراي آن جشن ها خيري مى بود، آنها در گرفتن آن خيـر، بر ما پيشي مى گرفتند
پژوهشی مختصر درباره مولودخوانی (جشن میلاد پیامبر) و ریشه‌های تاریخی و درستی یا نادرستیِ آن است. نویسنده با اشارة رواج مولود خوانی در سال‌های اخیر و طمع عده‌ای سودجو برای کسب درآمد از این راه، می‌کوشد تا حقیقت آن را دریابد و علل و انگیزه‌های پیدایش آن را شرح دهد. او با استفاده از آیات نورانی قرآن مجید و روایات نبوی، اصالتِ چنین کاری را بررسی نموده و سنت رسول الله و اقوال صحابه و تابعین و علمای سلف را در این مورد بیان می‌کند. وی ضمن بررسی دقیق تاریخ تولد و وفات حضرت محمد و نقل دیدگاه‌های مختلف در این باره، سیره پیامبر و رفتار بزرگان دین را در هنگامِ تولد عزیزان و نزدیکانشان بازگو می‌کند.
روزه روز عاشورا كفاره گناهان (صغيره) سال گذشته مىشود. روز عاشورا فضيلت بسيار بزرگى را دارد و روزه آن در ميان پيامبران عليهم السلام مشهـور و معروف است، همچنين قريش در جاهليت آنرا روزه مى گرفتند
آخرین مطالب ( فارسی )
قرآن كريم
( فارسی )
2014-04-14
قرائت ترتیل قاری حسن محمد صالح به روایت ورش از نافع
قرآن كريم
( فارسی )
2014-04-14
قرائت ترتیل یاسین الجزائری به روایت ورش از نافع
قرآن كريم
( فارسی )
2014-04-14
قرائت ترتیل عبدالعلی أعنون به روایت ورش از نافع
قرآن كريم
( فارسی )
2014-04-14
قرائت ترتیل مفتاح محمد السلطنی به روایت روح از یعقوب حضرمی
قرآن كريم
( فارسی )
2014-04-14
قرائت ترتیل قاری مفتاح محمد السلطنی به روایت رویس از یعقوب حضرمی
قرآن كريم
( فارسی )
2014-04-14
قرائت ترتیل رشید بلعالیه به روایت ورش از نافع
قرآن كريم
( فارسی )
2014-04-14
قرائت ترتیل محمود الشیمی [ روایت شعبه از عاصم ]
قرآن كريم
( فارسی )
2014-04-14
قرائت ترتیل محمود الشیمی به روایت دوری از کسائی
قرآن كريم
( فارسی )
2014-04-14
قرائت ترتیل عمر القزابری به روایت ورش از نافع
قرآن كريم
( فارسی )
2014-04-13
قرائت ترتیل قارسی عیون الکوشی به روایت ورش از نافع
Go to the Top