Đăng ký vào danh sách gửi thư:
Chúng tôi đã lựa chọn cho bạn
Là bài thuyết giảng chứa đựng những lời khuyên quan trong khi sắp chia tay với tháng Ramadan hồng phúc, bên cạnh đó, bài thuyết giảng còn đề cập đến vấn đề Zakah Al-Fitri và Ngày E’id.
Giáo Lý Islam Về Ngày Tết Fitr: đây bài viết ngắn gọn về giáo lý Islam liên quan đến ngày tết Fitr hồng phúc và Zakat Fitr, cả hai được rút ra từ Sunnah của Nabi - صلى الله عليه وسلم - dưới lối viết văn dễ hiểu rõ ràng.
Làm Gì Sau Ramadan ?: đây là bài viết nhắc về những gì người Muslim đã hưởng được do vị khách Ramadan rộng lượng mang đến... và chớ trở thành những người đã chấm dứt sự hành đạo sau khi Ramadan đã đi mà hãy tôn thờ Allah đến khi cuộc đời chấm dứt.
Đêm Định Mệnh: Nói về hồng phúc đêm định mệnh này và ngày nào là ngày đó.
Đêm Định Mệnh & Dấu Hiệu Nhận Biết: là bài viết ngắn gọn xúc tích của Shaikh Yahya Al-Zahrony viết về ân phước đêm định mệnh và một số dấu hiệu nhận biết về đêm này.
Bổ sung gần đây ( Việt Nam )
Bài viết
( Việt Nam )
2014-07-22
Bài viết được chuyển ngữ từ bài thuyết giảng thứ sáu của Sheikh Muhammad Hassaan, trong bài viết đưa ra nhiều kết quả vĩ đại qua nhịn chay Ramadan như đạt được lòng kính sợ Allah, được xóa tội lỗi, đạt được cấp bậc Ehsaan, được vào thiên đàng, được thoát khỏi hỏa ngục . . . khiến người Muslim an tâm mà nhịn chay bằng niềm tin và hy vọng.
Bài viết
( Việt Nam )
2014-07-16
Là bài thuyết giảng chứa đựng những lời khuyên quan trong khi sắp chia tay với tháng Ramadan hồng phúc, bên cạnh đó, bài thuyết giảng còn đề cập đến vấn đề Zakah Al-Fitri và Ngày E’id.
Bài viết
( Việt Nam )
2014-07-16
Đây là bức thông điệp ngắn gọn về những điều quan trọng của phụ nữ Muslim trong tháng Ramadan từ những giáo luật, lễ nghĩa, các Sunnah của nhịn chay và các lợi ích của nó cũng như những phẩm chất đạo đức mà người phụ nữ Muslim cần phải tu dưỡng và làm đẹp nó trong tháng hồng phúc này.
Audio
( Việt Nam )
2014-07-15
Hãy Tôn Thờ Allah Cho Đến Chết: Bài thuyết giảng nói về việc hành đạo không chỉ bắt buộc tín đồ Muslim thi hành trong tháng Ramadan mà còn bắt buộc họ phải thi hành suốt thời gian còn sống trên thế gian này cho đến khi linh hồn rời khỏi thể xác.
Audio
( Việt Nam )
2014-07-15
Nhiệm Vụ Với Người Láng Giềng: Bài thuyết giảng khẳng định rằng người Muslim không được gây hại đến người láng giềng thậm chí họ là người ngoại đạo.
Audio
( Việt Nam )
2014-07-15
Vài Lời Khuyên Nhân Ramadan Thiên Liêng: Bài thuyết giảng đưa ra vài lời khuyên hữu ích cho tín hữu Muslim.
Bài viết
( Việt Nam )
2014-07-13
Quả thật, có rất nhiều điều sai của phụ nữ trong tháng Ramadan và những điều sai đó thì muôn hình muôn vẻ, có những điều liên quan đến nhịn chay, có những điều thì liên quan đến việc dâng lễ nguyện Salah trong đêm, một số điều mang tính chung không phải chỉ rơi vào Ramadan mà ngay cả trong các tháng khác. Người phụ nữ Muslim bắt buộc phải bỏ hết những điều tội lỗi và sai trái trong Ramadan và trong những tháng khác. Bởi lẽ đó, chúng tôi muốn đề cập đến một số điều sai trái mà nhiều chị em phụ nữ thường mắc phải trong Ramadan để các chị em tránh, khắc phục và quay về sám hối với Allah.
Sách
( Việt Nam )
2014-07-09
Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim: Quyển sách còn bao gồm Tafseer ba phần cuối của Qur’an và một vài giáo lý quan trọng dành cho người Muslim như: Giáo lý xướng đọc Qur’an, các câu hỏi về niềm tin, các nền tảng Islam, chửa bệnh bằng Qur’an, cầu xin, tụng niệm, giá trị việc hành đạo, cách thức Wudu và Salah kèm theo hình ảnh minh họa và cuộc hành trình mãi mãi.
Audio
( Việt Nam )
2014-07-08
Giá Trị Salah Al-Taraaweeh: Bài thuyết giảng phân tích về giá trị vĩ đại của việc hành lễ Salah Al-Taraweeh.
Audio
( Việt Nam )
2014-07-08
Việc Hành Đạo Được Allah Yêu Thích Nhất: Bài thuyết giảng phân tích về việc hành đạo được Allah yêu thương nhất và đó chính là sự nhịn chay.
Go to the Top