Đăng ký vào danh sách gửi thư:
Chúng tôi đã lựa chọn cho bạn
Tháng Của Allah Tháng Al-Muharram, Giá Trị và Giáo Lý: Bài viết ngắn sẽ phơi bày giá trị của tháng vĩ đại này, ân phước nhịn chay A’shura và các cách nhịn tốt đẹp.
Ân phước A-shu-ro và tháng của Allah Al-Muharram: bài viết nói về ân phước ngày A-shu-ro, ân phước của việc thường xuyên nhịn chay tự nguyện trong tháng Al-Muharram, khuyến khích nhịn chay ngày Ta-su-á’ cùng với A-shu-ro, ý nghĩa của sự nhịn chay đó, giáo lý duy chỉ nhịn chay ngày A-shu-ro, giáo lý nhịn chay A-shu-ro trong khi còn thiếu nợ Romadon và những việc làm nên làm trong ngày này cùng với những hành động Bid-a’h thái quá trong ngày A-shu-ro.
Nói về ân phước vĩ đại của ngày A-shu-ro đó là xóa tội của năm trước đồng thời giải đáp một số thắc mắc liên quan đến ngày trọng đại này.
Năm Hijrah Mới, Sự Suy Ngẫm & Các Bài Học: Bài viết sẽ đưa chúng ta đến với cái nhìn đúng đắn về năm mới, phù hợp với giáo lý Islam. Đồng thời đưa ra các lời nhận xét của giới U’lama tiền bối.
Ân Phước Nhịn Chay Sáu Ngày Shawwaal: Bài viết trình bày một số ân phước ngày nhịn chay tháng Shawwaal (tháng 10 lịch Islam) và một số câu giải đáp liên quan đến sự nhịn chay này.
Bổ sung gần đây ( Việt Nam )
Sách
( Việt Nam )
2014-10-18
Masjid, Khái Niệm – Ân Phúc – Giáo Luật – Lễ Nghĩa, Dưới Ánh Sáng Của Qur’an & Sunnah: Tác giả nói: “Đây là bức thông điệp tóm tắt về chủ đề “Các Masjid” trong đó trình bày các nội dung: khái niệm Masjid, ân phúc của Masjid, ân phúc của việc xây dựng Masjid, ân phúc của việc đi bộ đến Masjid, lễ nghĩa và các giới luật liên quan đến Masjid, tầm quan trọng của các buổi truyền dạy và học hỏi kiến thức giáo lý trong các Masjid, cùng với các bằng chứng giáo lý từ Qur’an Sunnah.”
Sách
( Việt Nam )
2014-10-18
Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Thức Ăn, Giết Thịt & Săn Bắn: Quyển sách phân tích những mục sau: 1- Phần một: Về lương thực 2- Phần hai: Giáo lý giết thịt 3- Phần ba: Giáo lý săn bắn được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.
Audio
( Việt Nam )
2014-10-17
Đừng Thất Vọng Về Lòng Nhân Từ Của Allah: Bài thuyết gỉảng là câu chuyện về người phụ nữ thuộc con cháu Isra-il đã bị Allah ấn định là vô sinh bởi Allah đã báo với Nabi Musa như thế, nhưng người phụ nữ không thất vọng, ngược lại bà cầu xin Allah càng nhiều và kết quả được Allah ban cho mụm con.
Audio
( Việt Nam )
2014-10-17
Câu Chuyện Của Nabi Musa & Khudhir: Bài thuyết giảng thứ sáu kể về câu chuyện của Nabi Musa - cầu xin Allah ban bình an cho Người - với người đàn ông tên Khudhir .
Bài viết
( Việt Nam )
2014-10-07
Bài Thuyết Giảng Đại Lễ E’id Al-Adh-ha Năm 1435 H - 2014: Đây là bài thuyết giảng đại lễ E’id Al-Adh-ha kể về nguồn gốc câu chuyện giết tế Qurbaan, ân phước cho người giết Qurbaan và giáo lý liên quan đến việc giết tế.
Sách
( Việt Nam )
2014-10-07
Gửi Tặng Các Thanh Niên Islam giáo Luật Tắm Junub: Trong bức thông điệp này là phần trình bày những điều bắt buộc phải tắm Junub cùng với cách thức và các giáo luật tắm.
Sách
( Việt Nam )
2014-10-07
Hỏi Đáp Về Hai Lễ Nguyện Salah E’id: một cuốn sách nhỏ gồm 54 câu hỏi đáp từ Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen xoay quanh ngày E’id và những vấn đề liên quan đến E’id.
Audio
( Việt Nam )
2014-10-03
Câu Chuyện Giết Tế Qurbaan: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu kể về câu chuyện giết tế Nabi Isma-i’l – cầu xin Allah ban bình an cho Người – qua câu chuyện khuyến khích tín đồ Muslim bắt chước theo tổ tiên Ibrahim – cầu xin Allah ban bình an cho Người – và đường lối của Nabi Muhammad – cầu xin Allah ban bình an & phúc lành cho Người – trong việc giết tế Qurbaan.
Audio
( Việt Nam )
2014-09-29
Câu Chuyện Về Yajooj, Majooj & Vài Dấu Hiệu Của Ngày Tận Thế: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu về các dấu hiệu lớn của ngày tận thế như: Sự xuất hiện của Yajooj và Majooj; mặt trời mọc hướng tây; đám khói khổng lồ; con vật từ đất chui lên nói tiếng người.
Bài viết
( Việt Nam )
2014-09-20
Câu Chuyện Về Yajooj, Majooj & Vài Dấu Hiệu Của Ngày Tận Thế: Bài viết về các dấu hiệu lớn của ngày tận thế như: Sự xuất hiện của Yajooj và Majooj; mặt trời mọc hướng tây; đám khói khổng lồ; con vật từ đất chui lên nói tiếng người.
Go to the Top