डाक सुचीमा सदस्य बन्नुस
तपाईको लागी हाम्रो पसन्द
जीवन मृत्यु र ब्रह्माण्डको अदभुत सत्यता
विश्वको नायक
मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम मानवताको दूत
इस्लामको परिचय
यस निबन्धमा वेलेंटाइन्स-डे को वास्तविकताको व्याख्या छ। जुन एउटा प्रेम कथा हो। त्यो आज धेरै युवाहरु र युव्तीहरुमा फैलियेको छ। जसबाट समाज मा धेरै अशलिलताहरु र अपराधहरु अथवा रोगहरु फैलिन्छ। त्यसलाई इस्लाम धर्म विरोध गर्छ। र आफ्ना अनुसर्णकर्तहरुलाई यसबाट बच्न आदेश दिन्छ।.
यस निबन्धमा यो हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमको जन्म 12 रबीऊल अव्वल को होईन तर 7 अथवा 9 रबीऊल अव्वलको हो। आजै धेरै मानिसहरु नबी सल्लल्लाहु अलैहिको जन्म दिवस 12 रबीऊल अव्वलको मनाऊन्दैछन् जुन एउटा ठूलो बिदअत र पाप हो जसको इस्लामसंग कुनै संबंध छन। यस बाट हाम्रो दूत्त सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमले सचेत गर्नुभऐको छ।
यस निबन्धमा रसूल स,को जन्म दिवसको त्योहार र त्यसको वास्तविकताको व्याख्या छ। जुन एउटा ठूलो घृणा बिदअत् हो यसको अविषकारक मुस्लिम होइन तर एउटा फासिक (पापी) फातमी हो जसले इस्लामको शत्रुतामा यो बिदअत रचे। जस बाट हाम्रो दूत्त सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमले निषेध गरेको छ र यसको कर्तालाई नर्कीय भनेको छ। र धेरै इस्लामी उलेमाहरुले त्यसको बिरोध शरुअ देखी गर्दै आउँदैछन्।
يهنئ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة جميع الفائزين والفائزات في المسابقة الثقافية الرمضانية لعام 1434هـ.
यस निबन्धमा यो हो कि मुस्लिम दाजु भाई बहिनहरु रोजा बसौं। किनभने यो एउटा महान दिन हो। यसमा अल्लाहले मुसा अलैहिस्सलामको एउटा अत्याचार राजा बाट नजात बख्शे यसै कारण अल्लाहको दुत्त मुहम्मद सलल्लाहु अलैहि व सल्लमले त्यो दिनमा रोजा बसे। र, हामीहरु लाई पनि रोजा बस्नको आदेश दिऐ। र, यसमा मुहर्रमका केहि बिदअतहरुको बारेमा उल्लेख छ। त्यस बाट सतर्कता(बच्ने) रहने।
इस्लाममा प्रणालीको तत्वदर्शिता (हिकमत)
नविनतम वृध्दि ( नेपाली )
पुस्तकहरू
( नेपाली )
2014-04-09
यस पुस्तकमा र्इर्ष्या र घृणाको बारेमा विस्तृत जानकारी गराइएको छ, साथै यसको घातक प्रभावको बारेमा पनि जानकारी गराइएको छ जुन हाम्रो सांसिरक र परलोकिक जीवनलार्इ बर्बाद पारेर कष्टमय बनाइदिन्छ, र समस्त कुराहरूलार्इ कुरआन र हदीसबाट प्रमाणिकरण पनि गरिएको छ ।
पुस्तकहरू
( नेपाली )
2014-04-07
यस पुस्तकमा मुस्लिम महिलाहरूका हकहुकूकको बारेमा विस्तृत जानकारी गराइएको छ, र इस्लामले महिलालार्इ जुन सम्मान दिएछ त्यसको वर्णनको साथै यस सम्बन्धि समस्त समस्याहरूको समाधान प्रमाणसहीत वर्णन गरिएको छ ।
निबन्धहरु
( नेपाली )
2014-04-04
यस पुस्तिकामा कसैको तर्फबाट हज्ज गर्नुको बारेमा विस्तृत जानकारी गराइएको छ, साथै यस सम्बन्धि समस्त समस्याहरूको समाधान प्रमाणसहीत वर्णन गरिएको छ ।
निबन्धहरु
( नेपाली )
2014-03-16
यस किताबमा रमजान महीनाको व्रतको बारेमा विस्तृत रूपले ज्ञान गराइएको छ, साथै त्यसको फाइदाहरू र विशेषताहरू र त्यससित सम्बन्धित समस्याहरूको पनि वर्णन र समाधान कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ ।
निबन्धहरु
( नेपाली )
2014-03-16
यस किताबमा शिशुको नामाकरणको बारेमा र त्यससित सम्बन्धित समस्याहरूको वर्णन गरिएको छ र साथै अवैध नामहरूको बारेमा पनि कुरआन र हदीसको प्रकाशमा टिप्पणी गरिएको छ ।
पुस्तकहरू
( नेपाली )
2014-03-08
यस किताबमा इस्लाम र हिन्दूको समिक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरिएको छ, साथै दुवै धर्मका निर्देशनहरूको र ग्रन्थहरूको विस्तारले प्रमाणसहीत समिक्षा गिरएको छ ।
पुस्तकहरू
( नेपाली )
2014-03-05
यो किताब गैर मुस्लिमहरू द्वारा उत्पन्न गरिएका केही भ्रम र संदेहहरूलार्इ प्रमाणसहीत निवारण गर्छ, साथै भ्रम फिजाउने तथ्यको विश्लेषण गरी त्यसको असल रूप पाठकवर्ग सामु प्रस्तुत गर्छ ।
पुस्तकहरू
( नेपाली )
2014-02-21
यस पुस्तकमा हज र उमराको तरिकाको बारेमा विस्तारले कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ । साथै कतिपय हाजीहरूले गरिरहेका केही प्रमुख अवैधानिक कार्यहरू माथि प्रमाण सहीत टिप्पणी पनि गरिएको छ ।
पुस्तकहरू
( नेपाली )
2014-02-09
यस पुस्तकमा सत्य र्इश्वर को हो यस प्रश्नको उत्तर समस्त अकास्मिक ग्रन्थहरूले वर्णन गरेको प्रमाणको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ । साथै प्राकृतिक प्रमाणबाट पनि सत्य र्इश्वरलार्इ सिद्ध गरिएको छ ।
निबन्धहरु
( नेपाली )
2014-02-05
यस पुस्तकमा रसूल सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको दूतत्वमिथ अतिक्रमण गर्नुको हुकुमको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रमाणको साथ वर्णन गरिएको छ । साथै इस्लाममाथि टिप्पणी गर्नेहरूको पनि प्रमाणसहीत वर्णन छ ।
Go to the Top