डाक सुचीमा सदस्य बन्नुस
तपाईको लागी हाम्रो पसन्द
के तपार्इलार्इ यस संसारको सत्य पूज्यको बारेमा केही ज्ञान छ ?
जीवन मृत्यु र ब्रह्माण्डको अदभुत सत्यता
विश्वको नायक
मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम मानवताको दूत
यस वीडियोमा सत्य धर्म इस्लाम हो, यसै कुरालार्इ प्रमाणित गरिएको छ, र यस कुराको ज्ञान गराइएको छ कि सत्य पूज्यका विशेषताहरू के के हुन्, र यी समस्त कुराहरूलार्इ कुरआन र हदीस एवं प्राकृतिक प्रमाणहरू द्वारा प्रमाणिकरण पनि गरिएको छ ।
यस निबन्धमा वेलेंटाइन्स-डे को वास्तविकताको व्याख्या छ। जुन एउटा प्रेम कथा हो। त्यो आज धेरै युवाहरु र युव्तीहरुमा फैलियेको छ। जसबाट समाज मा धेरै अशलिलताहरु र अपराधहरु अथवा रोगहरु फैलिन्छ। त्यसलाई इस्लाम धर्म विरोध गर्छ। र आफ्ना अनुसर्णकर्तहरुलाई यसबाट बच्न आदेश दिन्छ।.
यस निबन्धमा यो हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमको जन्म 12 रबीऊल अव्वल को होईन तर 7 अथवा 9 रबीऊल अव्वलको हो। आजै धेरै मानिसहरु नबी सल्लल्लाहु अलैहिको जन्म दिवस 12 रबीऊल अव्वलको मनाऊन्दैछन् जुन एउटा ठूलो बिदअत र पाप हो जसको इस्लामसंग कुनै संबंध छन। यस बाट हाम्रो दूत्त सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमले सचेत गर्नुभऐको छ।
यस निबन्धमा रसूल स,को जन्म दिवसको उत्सव र त्यसको वास्तविकताको व्याख्या छ। जुन एउटा ठूलो घृणा बिदअत् हो यसको अविष्कारक मुस्लिम होइन तर एउटा फासिक (पापी) फातमी हो जसले इस्लामको शत्रुतामा यो बिदअत रच्यो। जसबाट हाम्रो दूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले निषेध गरेका हुन र यसको कर्तालाई नर्कीय भनेका छन। र धेरै इस्लामी उलेमाहरुले त्यसको बिरोध शरुअ देखि गर्दै आएकाछन्।
यस निबन्धमा यो हो कि मुस्लिम दाजु भाई बहिनहरु रोजा बसौं। किनभने यो एउटा महान दिन हो। यसमा अल्लाहले मुसा अलैहिस्सलामको एउटा अत्याचार राजा बाट नजात बख्शे यसै कारण अल्लाहको दुत्त मुहम्मद सलल्लाहु अलैहि व सल्लमले त्यो दिनमा रोजा बसे। र, हामीहरु लाई पनि रोजा बस्नको आदेश दिऐ। र, यसमा मुहर्रमका केहि बिदअतहरुको बारेमा उल्लेख छ। त्यस बाट सतर्कता(बच्ने) रहने।
इस्लाममा प्रणालीको तत्वदर्शिता (हिकमत)
नविनतम वृध्दि ( नेपाली )
पुस्तकहरू
( नेपाली )
2014-08-21
यस पुस्तकमा शीआहरूको रहस्य र उनीहरूको अस्था र सिद्धान्तको बारेमा चर्चा गरिएको छ, र उनीहरूको आस्था कुरआन, हदीस, र फरिश्ताहरू, दूतहरूमाथि के कस्तो छ यसकुरालार्इ प्रमाणसहीत प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ, र समस्त कुराहरूलार्इ उनीहरूका प्रसिद्ध र मान्य पुस्तकहरूबाट सारिएको छ, अनि त्यसकुराको वास्तविकता कुरआन र हदीसको प्रकाशमा अनुसंधान गरिएको छ ।
पुस्तकहरू
( नेपाली )
2014-08-20
यस पुस्तकमा जकातको बारेमा विस्तृत जानकारी गराइएको छ, र यो जानकारी गराइएको छ कि यसको महत्व हाम्रो समाजमा कति छ। र यस सम्बंधित समस्त कुराहरूलार्इ विस्तारले कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ । र ती समस्त कुराहरूलार्इ वर्णन गरिएको छ जसको ज्ञान राख्नु प्रत्येक मुसलमानलार्इ अति अवश्यक छ ।
आडियोहरु
( नेपाली )
2014-08-19
यस आडियोमा यो वर्णन गरिएको छ कि इस्लाम धर्म नै वास्तवमा प्राकृतिक धर्म हो, र यो धर्म नै हाम्रो अकल विवेक र बुद्धिलार्इ समर्थन गर्छ। र यस विपरीत अरू धर्महरू हाम्रो विवेकको विरोध नै गर्छन्, र यो सबै कुरालार्इ प्रमाणिकरण पनि गरिएको छ ।
पुस्तकहरू
( नेपाली )
2014-08-05
यस पुस्तकमा एकेश्वरवाद र बहुदेववाद, व्रत नमाज, हज्ज र जकात एवं एकतामथि कुरआन र हदीसको प्रकाशमा प्रकाश पारिएको छ, साथै खुत्बा दने तरिका र त्यसका विधिहरूलार्इ पनि वर्णन गरिएको छ, र यस पुस्तकलार्इ लेखकले खासगरी इस्लाममा प्रवेश गरेका नयाँ मुसलमानहरूको लागि तयार पार्नु भएको छ, र यस पुस्तकलार्इ अध्ययन गरे पश्चात नयाँ मुस्लिम पनि जुम्अःको खुत्बा दिन सक्छ, यसलेगर्दा यो पुस्तक नयाँ मुसलमानहरूको लागि अति लाभप्रद सिद्ध हुनेछ ।
निबन्धहरु
( नेपाली )
2014-07-30
यस पुस्तिकामा र्इदकोबारेमा र त्यस सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा ज्ञान गराइएको छ, साथै शौवाल महिनामा बस्ने व्रतको बारेमा पनि वर्णन छ, र समस्त कुराहरूलार्इ कुरआन हदीसको प्रकाशमा सिद्ध गरिएको छ ।
आडियोहरु
( नेपाली )
2014-07-20
यस आडियोमा रमजान महिनाको बारेमा र त्यसको महत्वको बारेमा र त्यस सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा परिपूर्ण ज्ञान गराइएको छ, र यो सबै कुराहरूलार्इ प्रमाणको साथ प्रस्तुत गरिएको छ, र यो स्पष्ट गरिएको छ कि यस मिहनामा मुसलमान व्यक्तिलार्इ के गर्नु जरूरी छ ।
पुस्तकहरू
( नेपाली )
2014-07-19
यस पुस्तकमा मृतकको तर्फबाट कुर्बानी गर्ने समस्याको बारेमा वस्तारले चर्चा गरिएको छ, र यसबारेमा वर्णन गरिने प्रमाणहरूको छानबिन र अनुसंधान पनि गरिएको छ र समस्त कुराहरूलार्इ कुरआन हदीसको प्रकाशमा सिद्ध गरिएको छ।
पुस्तकहरू
( नेपाली )
2014-07-13
यस पुस्तकमा सत्य पूज्य र अनुशरणको परिभाषालार्इ स्पष्ट पार्दै सत्य धर्मको बारेमा पनि वर्णन गरिएको छ, र अनुशरणको अवश्यकता र त्यसको महत्वलार्इ वर्णन गर्नुको साथै अनुशरण कसको गर्ने यस कुरालार्इ विस्तारले स्पष्टिकरण गरिएको छ, र अन्धो तकलीदको बारेमा पनि केही जानकारी गराइएको छ र समस्त कुराहरूलार्इ कुरआन र हदीसको प्रकाशमा सिद्ध गरिएको छ ।
आडियोहरु
( नेपाली )
2014-07-08
यस आडियोमा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको जीवनीको बारेमा र उहाँ सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लमको जीवनशैली र गुण एवं विशेषताहरूको बारेमा र उनी नै समस्त सन्देष्टाहरूको समापक हुन् यस कुरालार्इ प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ, र यो सबै कुरालार्इ प्रमाणको साथ प्रस्तुत गरिएको छ, साथै उहाँले ल्याएको धर्म इस्लाम नै सत्य धर्म हो यसको पुष्टि पनि प्रमाणसहीत गरिएको छ ।
पुस्तकहरू
( नेपाली )
2014-07-06
यस पुस्तकमा रमजान महिनाको श्रेष्ठतालार्इ वर्णन गरिएको छ, साथै यस सम्बन्धित अप्रमाणित हदीसहरूको बारेमा पनि वर्णन छ, र रमजानको सम्बंधमा केही साधारण जानकारी पनि कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
नविनतम वृध्दि ( सम्पुर्ण भाषा )
कार्यक्रमहरू
( अरबी )
2014-06-13
अाइ पैड र अाइ फाेनको बृहत् विश्वकोश एप्पलको मार्केटमा उपलब्ध छ र याे अाइ पैड र अाइ फोनको लागि विशेष छ ।
कार्यक्रमहरू
( अरबी )
2014-06-13
निबन्धित वाक्यहरूको कार्यक्रमः यसमा हदीसहरूको त्यो संग्रहहरूलार्इ पनि पेश गरिन्छ जुन अहिले सम्म प्रकाशित भएका छैनन् , र हदीसका लगभग सत्तरी हजार वर्णानकर्ताहरूको संक्षिप्त जीवनी पनि प्रस्तुत गरिएको छ, र यस कार्यक्रमको विशेषता यो हो कि यो कार्यक्रम समस्त हदीसको संदर्भ सामग्रीलार्इ एकै ठाउँमा एकत्रित गरिदिन्छ, र यस जस्ता अरू विशेषताहरूलार्इ याे कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ ।
कार्यक्रमहरू
( अरबी )
2014-06-13
महमूद खलील अल् हुसरीको कुरअानलार्इ सिकाउने पाठनको कार्यक्रम, याे कार्यक्रम कुरअानको कंठ गर्नुलार्इ सरल गर्छ, र बच्चाहरूलार्इ कुरअानकाे पाठन सिकाउनुमा सहायता गर्छ, यसलार्इ लाेड गरेर तपार्इ लाभान्वित हुनसक्नु हुनेछ, यसलार्इ लाेड गर्नुको लागि टाेरन्टमा किलिक गर्नुस् ।
कार्यक्रमहरू
( अरबी )
2014-06-13
यो कार्यक्रम कुरअानका श्लाेकहरूको व्याख्या विभिन्न व्याख्यानका पुस्तकहरूबाट प्रस्तुत गर्छ र कुरअानका एराबलार्इ पनि स्पष्ट पार्छ ।
कार्यक्रमहरू
( अरबी )
2014-06-11
मदीना मुनव्वराद्वारा प्रसारित गरिएकाे कुरअानकाे सिडी कार्यक्रम जुन उसमानी लेखन सरह छ
कार्यक्रमहरू
( अरबी )
2014-06-11
पवित्र कुरअानसित संलग्न समस्त सामग्रीहरू लग भग १०० व्याख्यानबाट एकत्रित गरिएकाे छ जुन व्याख्यान कैय्याैं युगहरूमा गरिएका थिए, र याे संग्रह तपार्इकाे समक्ष यस उम्मतले गरेका परिश्रमलार्इ दर्शाउँछ जुन हामीले तपार्इकाे लागि यहाँ संग्रह गरेका हाैं ।
Go to the Top