Subscribe to the mailing list:
Our Choice for you
Wiwa ojurere Olohun, kiko awon ese sile, siso enu aala Olohun, didunni mo iranti Olohun ati beebee lo ni awon eko ti akosile yi so nipa won. Eleyi si ni die ninu awon ojuse Musulumi ti o ba gbero lati se irinajo fun ise Haj tabi Umrah.
Olohun se ipari aawe ati ojo kewa osu Dhul-hijja ni odun fun awa Musulumi. Ibani soro yi n so nipa awon eko ti Islam ko wa nipa odun aawe. Ninu re ni ki Musulumi wo aso ti o dara ti o si wuyi ni ojo odun lati gbe ojo yi laruge. Ojise Olohun si pase wipe ki gbogbo Musulumi jade lo si aaye ikirun fun odun yii.
Ibanisoro yi se alaye ni ekunrere awon ola ti o n be fun osu Ramadan, ninu re si ni wipe Olohun daruko osu yi ninu Al-kurani ti ko si daruko osu miran leyin re. Ninu awon ola ti Olohun se fun osu yi ni wipe Olohun yoo pa ase wipe ki won si awon ilekun ogba idera Al-janna sile ti Yoo si pa ase pe ki won ti gbogbo awon ilekun ina ti won yoo si de gbogbo awon esu mole. Olubanisoro tun so ni ekunrere oro nipa ilana ojise Olohun lori bibere aawe.
Koko idanileko yi ni oro nipa itanran ti o nbe fun eni ti o ni ajosepo pelu eleto re ni osan Ramadan, oniwaasi se alaye re ni ekunrere o si tun menu ba awon idajo miran.
Ibanisọrọ yi se alaye awọn koko wọnyi: (1) Iyatọ laarin ifeto sọmọ bibi ati ifopin sọmọ bibi. (2) Awọn ẹri pe Islam se wa lojukokoro lori ọmọ bibi. (3) Itan igba ti irori fifi opin si ọmọ bibi bẹrẹ.
Ni apa keji yi: (1) Itẹsiwaju alaye lori igbati irori fifi opin si ọmọ bibi bẹrẹ. (2) Ọrọ nipa oyun nini ati awọn idajọ ẹsin ti o rọ mọ ọ
Eyi ni abala ti o kun fun ibeere ati idahun, ti awọn ọrọ olowo-iye-biye si ti ibẹ yọ.
Ninu apa kinni yi: (1) Oro nipa awọn orukọ, iroyin ati awọn ẹwa ti Ọlọhun fi se iroyin Alukuraani. (2) Awọn ọla ti nbẹ fun Alukuraani. (3) Awọn ẹkọ ti o wa fun kika Alukuraani ati ọla ti nbẹ fun Olumọ Alukuraani.
Alaye awọn nkan ti o le ran Musulumi lọwọ lati jẹ Olumọ Alukuraani pelu ibeere ati idahun.
Ninu apa kinni yi: (1) Itumọ Isẹ Ọwọ Sise pẹlu ẹri rẹ lati inu Alukuraani ati Sunnah. (2) Apejuwe ọkan-ọ-jọkan isẹ ọwọ ti Awọn Anọbi ti wọn ti rekọja lọ ti se lati fi wa jijẹ-mimu. (3) Ọrọ awọn onimimọ nipa iru isẹ ọwọ wo ni o dara julọ.
Recently Added ( Yoruba )
Videos
( Yoruba )
2014-06-02
Alaye awọn nkan ti o le ran Musulumi lọwọ lati jẹ Olumọ Alukuraani pelu ibeere ati idahun.
Videos
( Yoruba )
2014-06-02
Ninu apa kinni yi: (1) Oro nipa awọn orukọ, iroyin ati awọn ẹwa ti Ọlọhun fi se iroyin Alukuraani. (2) Awọn ọla ti nbẹ fun Alukuraani. (3) Awọn ẹkọ ti o wa fun kika Alukuraani ati ọla ti nbẹ fun Olumọ Alukuraani.
Videos
( Yoruba )
2014-06-02
Eyi ni abala ti o kun fun ibeere ati idahun, ti awọn ọrọ olowo-iye-biye si ti ibẹ yọ.
Videos
( Yoruba )
2014-06-02
Ni apa keji yi: (1) Itẹsiwaju alaye lori igbati irori fifi opin si ọmọ bibi bẹrẹ. (2) Ọrọ nipa oyun nini ati awọn idajọ ẹsin ti o rọ mọ ọ
Videos
( Yoruba )
2014-06-02
Ibanisọrọ yi se alaye awọn koko wọnyi: (1) Iyatọ laarin ifeto sọmọ bibi ati ifopin sọmọ bibi. (2) Awọn ẹri pe Islam se wa lojukokoro lori ọmọ bibi. (3) Itan igba ti irori fifi opin si ọmọ bibi bẹrẹ.
Videos
( Yoruba )
2014-06-02
Ikilo ati ipeni si akiyesi fun awọn atọkọse lori awọn isesi buburu ti o wọpọ laarin wọn, eyi ti wọn nfi ọwọ yẹpẹrẹ mu, ti ibeere ati idahun si jẹ ohun ti wọn fi kadi eto nilẹ.
Videos
( Yoruba )
2014-06-02
Alaye lori Ojuse awọn atọkọse ati Imọran olowo iyebiye fun awọn atọkọse.
Videos
( Yoruba )
2014-06-02
Ninu apa kinni yi: (1) Itumọ Isẹ Ọwọ Sise pẹlu ẹri rẹ lati inu Alukuraani ati Sunnah. (2) Apejuwe ọkan-ọ-jọkan isẹ ọwọ ti Awọn Anọbi ti wọn ti rekọja lọ ti se lati fi wa jijẹ-mimu. (3) Ọrọ awọn onimimọ nipa iru isẹ ọwọ wo ni o dara julọ.
Fatawa
( Yoruba )
2014-05-29
Idahun si ibeere nipa wipe irun ti won n pe ni "solaatur-rogaaibi" ati sise adayanri ojo ketadinlogbon ninu osu Rajab fun awon ijosin kan, se awon nkan wonyi ni ipile ninu esin, idahun si waye wipe adadaale ni gbogbo re je.
Videos
( Yoruba )
2014-05-27
Itumọ aayah kẹtadinlaadọrun lati inu Suuratul Bakọrah eyi ti o da lori iroyin bi Ọlọhun Allah se se aranse fun Anọbi Isa ati bi awọn Yahuudi se tako igbedide Ojise Olohun Muhammad.
Go to the Top