Электрон почтанын тизмесине жазылыңыз
Сиз үчүн тандадык
Белгилүү ислам аалымы шейх Яхыя Ибрахим ал-Яхыянын бул китеби ажы мезгилинде аткарыла турган ибадаттардын жол-жобосу жана ал ибадаттардагы каталар жөнүндө эң жакшы колдонмо болуп саналат.
Суроо-жооп иретинде жазылган бул макалада ар бир мусулман адам ишениши же четке кагышы зарыл болгон ишенимдер жънндъ баяндалат жана ар бир ишенимге Куран аяттары менен пайгамбарыбыздын хадистеринен далилдер келтирилет....
Акыркы кошулгандар ( Кыргызча )
Китептер
( Кыргызча )
2013-01-30
Китептер
( Кыргызча )
2011-10-08
Ажылык амалдары
Китептер
( Кыргызча )
2009-02-26
Кудайсыздарга каяша
Китептер
( Кыргызча )
2009-02-25
Белгилүү ислам аалымы шейх Яхыя Ибрахим ал-Яхыянын бул китеби ажы мезгилинде аткарыла турган ибадаттардын жол-жобосу жана ал ибадаттардагы каталар жөнүндө эң жакшы колдонмо болуп саналат.
Китептер
( Кыргызча )
2009-02-25
Китептер
( Кыргызча )
2009-02-25
Китептер
( Кыргызча )
2009-02-25
Бул китепте сиз Ислам Дининин негизги амалдары, алардын пайдалары, мыйзам-эрежелери жана парыз болушуна Кураан-Хадистерден келтирилген далилдер менен таанышасыз
Китептер
( Кыргызча )
2009-02-25
Go to the Top