Schrijf u in op de mailinglijst
Wij hebben het volgende voor u gekozen
Valentijnsdag was een Romeinse feestdag en ook nadat zij het christendom hadden omarmd, bleven zij deze feestdag vieren. Deze feestdag werd gekoppeld aan een heilige priester met de naam Valentine.
De islam is de ware godsdienst van Allah en zodoende vertegenwoordigt de naam van deze godsdienst het basisprincipe van Allahs (Gods) religie: de totale overgave aan de wil van Allah God.
Het volgende is een vertaling van het boek "Wie is de aap?" om de waarheid van de islamitische overtuigingen over de oorsprong van de mens te bevestigen. Het is een essentieel en noodzakelijk handboek voor iedereen die het concept van de oorsprong van het menselijk leven in de islam wenst te begrijpen, ook voor studenten.
Is de Heilige Drie-eenheid Goddelijk geïnspireerd? Deze publicatie zou elk intelligent persoon en belijders van de moderne Christelijke leer aan het denken moeten zetten. Het concept van de Heilige Drie-eenheid heeft elke Christelijke denominatie verbijsterd.
Dr. W.Graham Scroggie van het "Moody Bible Instituut" in Chicago, een van de meest prestigieuze Christelijke Evangelische missies ter wereld, geeft als antwoord op de vraag "is de Bijbel het woord van God?" (wat ook de titel van zijn boek is), het volgende antwoord:"Ja, de Bijbel is menselijk ,alhoewel sommigen, vanuit een ijver die niet overeenstemt met kennis dit hebben ontkend. Deze boeken ( de Bijbel) zijn door de dachten van mensen gegaan, zijn in mensentaal geschreven, zijn opgeschreven door mensenhanden , en herbergen in hun stijl de menselijke kenmerken.
Recente toevoegingen ( Nederlands )
Artikels
( Nederlands )
2014-04-07
Dit artikel gaat over een rechtschool/systeem binnen de Islamitische relegie namelijk de Malikitische-rechtschool.
Artikels
( Nederlands )
2014-04-02
Wijsheid is een vereiste om zaken te veranderen, onder wijsheid van veranderen verstaan we ‘’de manier waarop men zaken aanpakt teneinde het in de goede richting te laten evolueren.”
Fatwa's
( Nederlands )
2014-04-02
Fatwa die het vragen naar de maagdelijkheid van de vrouw en het antwoord daarop verbied.
Artikels
( Nederlands )
2014-04-02
Dit artikel gaat over een rechtschool/systeem binnen de Islamitische relegie namelijk de Shafi’itische -rechtschool.
Artikels
( Nederlands )
2014-04-02
In dit boekje citeert de nobele sheich Saalih Ibn Fawzaan een paar belangerijke adviezen voor de jongeren, teneinde ze op de goede spoor te leiden.
Artikels
( Nederlands )
2014-04-02
In dit artikel legt sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid ons uit hoe de fiqh (iIslamitische jurisprudentie) doorheen de jaren zich heeft ontwikkelt vanaf de tijd van de profeet (vzmh) tot de stichters van de fameuze fiqhscholen.
Artikels
( Nederlands )
2014-04-02
In dit artikel legt de auteur ons uit, wat het verschil is tussen verzen die we “Mekka-verzen” noemen en de verzen die we “Medina-verzen” noemen.
Artikels
( Nederlands )
2014-04-02
De moslimgemeenschap dient diep na te denken over de oorzaken van vele van onze problemen in deze wereld. Het is jammer dat velen van ons weigeren of gebrekkig zijn in het zien, dat wij zelf de hoofdreden voor onze tekortkomingen en gebreken zijn.
Artikels
( Nederlands )
2014-04-02
De mensen in het westen spreken over een psychische ziekte, die Islamfobie wordt genoemd. Zij denken dat het een nieuwe ziekte is, terwijl deze ziekte net zo oud is als de oudheid van de goddelijke openbaringen.
Boek
( Nederlands )
2014-04-02
Islam erkent het feit dat in iemands seksuele lusten voorzien moet worden. Het beschouwt het vervullen van dit verlangen als iets prijzenswaardigs, zolang het gebeurt binnen de grenzen van de Shari’ah.
Go to the Top