Բաժանորդագրվել էլեկտրոնային հասցեով
Մեր ընտրությունը ձեր համար
ՀԱՆԳՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՍԼԱՄԻ Ն ԲՆՈՐՈՇ ԵՐԿՈՒ ՈՐԱԿՆԵՐ
Հիսուսը Ղուրանում
ԻՍԼԱՄԸ և ՆՐԱ ՀԱԿԱՌԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Համառոտ Պահեստավորված ուղեցույց նպաստող ավելի լավ հասկանալու իսլամի մասին
Կինը իսլամում եւ հրեա-քրիստոնեական աշխարհում
Իսլամը հասկանալու բանալին
Ալլահի առաքյալ Մուհամեդը
Հիսուսը (խաղաղություն նրան) Իսլամում
Իսլամը հարցերում եւ պատասխաններում
Ի՞նչ է Իսլամը
Հայտնի մարդկանց, գիտնականների և պատմաբանների մեկնաբանությունները Ղուրանի մասին
Քրիստոնեա-Մուսուլմանական Երկխոսություն
ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԼԻՆ
Իսլամը Խաղաղության կրոն է
Իսլամի ուղերձը
Կանայք Իսլամում
Իսլամական աշխարհայացքը սեքսի վերաբերյալ
ՎԵՐՋԵՐՍ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ( Armenian )
Books
( Armenian )
2014-12-16
Հեղինակը այս աշխատությունում հաղորդում է Նեկիայի խորհրդի եզրահագումները, որոնք մեզ տեղեկացնում են Հիսուսի, և Ավետարանի փոփոխությունները, և թե ինչպես է ազդել այդ խորհուրդը հետագա Քրիստոնեության վրա: Գրքում տեղեկություն է գտել Ղուրանի իսկությունը ապացուցող փաստերը տարբեր ոչ մահմեդական հեղինակների կարծիքները և այլն: Գրքում զետեղվել են տեղեկություններ տարբեր գրերի փաստեր և հետաքրիր տեղեկություններ:
Books
( Armenian )
2014-11-22
Հայերեն թարգմանված այս գրքում, Դոկ. Զաքեր Նայքը խոսում է այնպիսի խոշոր կրոնների մասին ինչպիսիք են Քրիստոնեությունը, Իսլամը, Հինդուիզմը, Բուդդայականությունը և այլն: Այստեղ համեմատություններ և օրինակներ են բերվում տվյալ կրոններից, թե ինչ է յուրաքանչյուրը կարծում Աստծո գաղափարի մասին::
Books
( Armenian )
2014-11-12
Այս տեղեկատվական գիրքը շոշափում է վերլուծական հեռանկարից մեղքի և թողության հիմքը մերօրյա քրիստոնեությունում և իսլամում :
Books
( Armenian )
2014-10-27
Այս գիրքը ուղղված է նրանց, ովքերԻսլամի տեսանկյունից ճիշտ չեն հասկացել Հիսուսի և Քրիստոնեության ուսմունքը:
Books
( Armenian )
2014-10-20
Հայերենով թարգմանված այս գիրքը , համարվում է լավագույնը , որը կարող է օգնել ճշմարտություն փնտրողներին, գտնել ճիշտ ուղղի առ Ամենաբարձրյալ Աստված : Նրա հիմքում ընկած է մի երիտասարդի իրական պատմությունը, ով ծնվել, մեծացել և դաստիարակվել է քրիստոնյա կաթոլիկ քահանայի ընտանիքում : Սակայն երիտասարդը միշտ գտնվում էր ներքին հակամարտության ,փնտրտուքի և կասկածների մեջ, կապված քրիստոնեական ուսմունքի շատ բացերի հետ: Նա փնտրում էր հարցերի պատասխան և ճշմարիտ կրոն: Նրա ճանապարհորդությունը կասկածից մինչ ճշմարտություն, բավական հուզիչ և հետաքրքիր է : Եվ, միգուցե , Ալլահի ցանկությամբ, այն պատճառ կդառնա յուրաքանչյուր ընթերցողի ուղղորդության:
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
( Armenian )
2014-10-11
Հայերեն լեզվով այս հոդվածը հակիրճ պատկերացում է տալիս այն ասին,թե ինչպես է սուֆիզմը իր որոշակի հայացքներով տարբերվում և հակասում Իսլամական ճիշտ ւսմունքին, կապված Ղուրանի բացատրության հետ և թե ինչ է նա արծում Դրախտի և Դժոխքի մասին:
Books
( Armenian )
2014-10-07
Հայերեն թարգմանված այս գրքում , հեղինակը նշում է Սուրբ Գրքի մեջ գոյություն ունեցող 101 հակասություններ:Այն մտորելու կոչ է հրեաներին և քրիստոնյաներին, որ գոյություն ունեն Սուրբ Գրքի տարբեր հեղինակներ :Այսպիսով, այն չի կարող հանդիսանալ որպես սրբություն և Աստծո Լուսաբանում :
Books
( Armenian )
2014-08-24
ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԼԻՆ
Books
( Armenian )
2014-03-16
ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՌԱՄԱՆՏԻՑԻԶՄ
Go to the Top