Adresatların siyahısında qol çəkin (abunə yazılın)
Sizin üçün bizim Seçimimiz
Ramazan - 11 ayın sultanı
İslam dininin məqsədləri
əl-Fatihə surəsi və cüz Əmmənin Azərbaycan dilinə tərcüməsi
Bu dəyərli kitabda Quranı anlamağın yollarından söz açılır.
Mövzusuna görə Azərbaycanda nəşr edilən ilk kitabdır.
Qurani Kərimi anlamaq istəyən hər bir müsəlman qardaş və bacılarımıza bu kitabı oxumağı tövsiyə edirik.
İbn Abbas (r) buyurmuşdur: Quranı öyrənib əməl edən insanın dünyada haqq yolundan azmaması və axirətdədə ziyana uğramamasına Uca Allah zəmanət vermişdir.
Bu kitabı Azərbaycan dilinə tərcumə edən Fərahim qardaşımızdan Allah razı olsun və bu xeyr əməlini onun axirət dəftərinə yazsın.
Amin
Bu yaxınlarda Əlavə edilən ( Azərbaycanlı )
Fətvəlar
( Azərbaycanlı )
2014-08-19
我因为怀孕,而且恰逢在尊贵的斋月中分娩,所以缺了斋月很多天的斋戒;感谢真主,我已经还补了所缺天数的斋戒,只剩下最后的七天,我在舍尔巴尼(伊历八月)的下半月已经完成了三天的斋戒,我想在斋月之前完成剩余四天的斋戒,但是我在你们的网站上看到:不允许在舍尔巴尼(伊历八月)的下半月封斋,唯有经常习惯封斋的人例外。希望你们能够告知我:我已经完成的三天斋戒的教法律列是什么?我是否必须要再次还补这三天的斋戒?
Xəbərlər
( Azərbaycanlı )
2011-12-05
Bu yaxınlarda Orta əsr müsəlman mühəddisi və fəqihi İbn Deybə əş-Şeybaninin “Mükafatı Cənnət və bağışlanma olan 100 əməl” kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə olunub nəşr edilmişdir.
Xəbərlər
( Azərbaycanlı )
2011-12-04
Bu yaxınlarda misirli müəllif, böyük mütəfəkkir M. Qəzalinin “Qurana münasibətimiz necə olmalıdr?” kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə olunub nəşr edilmişdir.
Videolar
( Azərbaycanlı )
2011-07-17
Videolar
( Azərbaycanlı )
2011-07-17
Videolar
( Azərbaycanlı )
2011-07-17
Go to the Top