Adresatların siyahısında qol çəkin (abunə yazılın)
Sizin üçün bizim Seçimimiz
Ramazan - 11 ayın sultanı
İslam dininin məqsədləri
əl-Fatihə surəsi və cüz Əmmənin Azərbaycan dilinə tərcüməsi
Bu dəyərli kitabda Quranı anlamağın yollarından söz açılır.
Mövzusuna görə Azərbaycanda nəşr edilən ilk kitabdır.
Qurani Kərimi anlamaq istəyən hər bir müsəlman qardaş və bacılarımıza bu kitabı oxumağı tövsiyə edirik.
İbn Abbas (r) buyurmuşdur: Quranı öyrənib əməl edən insanın dünyada haqq yolundan azmaması və axirətdədə ziyana uğramamasına Uca Allah zəmanət vermişdir.
Bu kitabı Azərbaycan dilinə tərcumə edən Fərahim qardaşımızdan Allah razı olsun və bu xeyr əməlini onun axirət dəftərinə yazsın.
Amin
Yaşar Qurbanovun tərcümə etdiyi "Sünnə və Cəməa anlayışı" adlı kitabı oxucularımıza təqdim edirik.
Müasir dünyamızda özlərinin Əhli-Sünnə və Cəməa olduğunu iddia edən, fəqət bu anlayışdan çox kənar olan inam və etiqada sahib olan insanlar mövcuddur.
Bu kitabda əhli-sünnə və cəməa anlayışının əsas prinsipləri ilə tanış olacaqsınız.
Qur’an və Peyğəmbərimizin şəriətində müsəlmanların sığınacağı

DUA VƏ ZIKRLƏR
Bu mənim «Zikr, dua və Qurandan və Sünnədən istifadə etməklə ovsunla müalicə» adlı kitabı¬mın müxtəsəridir. Həmin kitabın «Zikrlər» his¬səsi ilə kifayətlənməyib qalanını ixtisar etdim ki, səfər zamanı özü ilə gəzdirmək asan olsun.

Səid ibn Əli ibn Vəhf əl-Qahtani
Şübhəsiz ki, Allahın dinində möhkəm və sabitqədəm olmaq , əzm və rəşadətlə doğru getmək istəyən hər bir müsəlmanın əsas məqsədi olmalıdır.
Əsasəndə fitnə -fəsadların çoxaldığı bir dövrdə buna daha çox önəm verilməlidir.
Hər bir müsəlman qardaş və bacımızın bu kitabcanı oxuyub, əməl etməsi çox zəruridir.
Uca Allah bütün müsəlmanalrı qorusun
Amin.
Bu kitabda İslam əxlaqı və əqidəsinin ən mühüm məsələlərindən olan insanların çoxunun əhəmiyyət vermədiyi haramlar və onlardan çəkinmə haqqında geniş məlumat yer almaqdadır.
Hər bir müsəlman Allah və rəsulunun haram buyurduğu əməllərdən çəkinməlidir.
Bu kitabı tərcümə edərək oxucularımıza təqdim edəm Fərahim qardaşımızdan Allah razı olsun.
Bu yaxınlarda Əlavə edilən ( Azərbaycanlı )
Xəbərlər
( Azərbaycanlı )
2011-12-05
Bu yaxınlarda Orta əsr müsəlman mühəddisi və fəqihi İbn Deybə əş-Şeybaninin “Mükafatı Cənnət və bağışlanma olan 100 əməl” kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə olunub nəşr edilmişdir.
Xəbərlər
( Azərbaycanlı )
2011-12-04
Bu yaxınlarda misirli müəllif, böyük mütəfəkkir M. Qəzalinin “Qurana münasibətimiz necə olmalıdr?” kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə olunub nəşr edilmişdir.
Videolar
( Azərbaycanlı )
2011-07-17
Videolar
( Azərbaycanlı )
2011-07-17
Videolar
( Azərbaycanlı )
2011-07-17
Videolar
( Azərbaycanlı )
2011-07-17
Go to the Top