Adresatların siyahısında qol çəkin (abunə yazılın)
Sizin üçün bizim Seçimimiz
Ramazan - 11 ayın sultanı
İslam dininin məqsədləri
əl-Fatihə surəsi və cüz Əmmənin Azərbaycan dilinə tərcüməsi
Bu dəyərli kitabda Quranı anlamağın yollarından söz açılır.
Mövzusuna görə Azərbaycanda nəşr edilən ilk kitabdır.
Qurani Kərimi anlamaq istəyən hər bir müsəlman qardaş və bacılarımıza bu kitabı oxumağı tövsiyə edirik.
İbn Abbas (r) buyurmuşdur: Quranı öyrənib əməl edən insanın dünyada haqq yolundan azmaması və axirətdədə ziyana uğramamasına Uca Allah zəmanət vermişdir.
Bu kitabı Azərbaycan dilinə tərcumə edən Fərahim qardaşımızdan Allah razı olsun və bu xeyr əməlini onun axirət dəftərinə yazsın.
Amin
Bu yaxınlarda Əlavə edilən ( Azərbaycanlı )
Emblemlər
( Azərbaycanlı )
2014-09-29
Muslim Daily Supplications
Xəbərlər
( Azərbaycanlı )
2011-12-05
Bu yaxınlarda Orta əsr müsəlman mühəddisi və fəqihi İbn Deybə əş-Şeybaninin “Mükafatı Cənnət və bağışlanma olan 100 əməl” kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə olunub nəşr edilmişdir.
Xəbərlər
( Azərbaycanlı )
2011-12-04
Bu yaxınlarda misirli müəllif, böyük mütəfəkkir M. Qəzalinin “Qurana münasibətimiz necə olmalıdr?” kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə olunub nəşr edilmişdir.
Videolar
( Azərbaycanlı )
2011-07-17
Videolar
( Azərbaycanlı )
2011-07-17
Videolar
( Azərbaycanlı )
2011-07-17
Go to the Top