liistii mayiliitti qindaawi
Filmaata keenya siif
kanbooda eda'ame ( afaan oromoo )
jechoota banadhu
( afaan oromoo )
2014-02-28
Sagantaa kana keessatti namusootaa salaamtaa, teessumaa, nyaataafii dhugaatii, hirriibaa, kadhaa Rabbii fii karaa deemsaa bal’inaan dhihaatee jira.
sagaloota
( afaan oromoo )
2014-02-09
Sagantaan kun hiikaa qur’aanaa gabaabaa bifa gaariin qophaaye uf keessaa qaba waan taheef nama hundaaf haalaan barbaachisaadha.qooda 140 ol uf keessaa qaba.
sagaloota
( afaan oromoo )
2014-01-13
Qophiin kun hiikkaa tafsiira qur’aanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha.
sagaloota
( afaan oromoo )
2014-01-07
Qophiin kun haqa haadhaaf abbaan namarra qaban jajjabduu tahuu ibsa, badhaasa nama haadhaaf abbaa qajeeleetis ni addeessa,hammeenya nama haadhaaf abbatti mataa jabaateetis dubbateeti irraa nama baqachiisa.
sagaloota
( afaan oromoo )
2014-01-07
Qophiin kun ayatoowwan qur’aanaa filatamoo barnoota hunda uf keessaa qabduun nama gorsa.
sagaloota
( afaan oromoo )
2013-12-19
Qophiin kun karaa keyrii kan namni muslimaa ittiin milkaayu nama barsiisa.Qur’aanaa, hadiisaa fii jechoota ulamaa’ii salafaa irraa walitti qabame.
sagaloota
( afaan oromoo )
2013-12-19
Qophiin kun gorsa guddaa nama dogoggore sirreysuu danda’u uf keessaa qaba.
sagaloota
( afaan oromoo )
2013-12-19
Qophiin kun akkataa salaata keysatti namni uf gadi qabee sirritti salaatu ibsa.
sagaloota
( afaan oromoo )
2013-11-23
Sagantaan tun kitaaba ibnu maajah kan hangafoota kitaabban hadiisaarraa tahe guutuu uf keessaa qabdi hadiisa4341qabdi.kitaabni kun barnoota islaama hunda waltti qabata, sadarkaan isaa guddaadha.
sagaloota
( afaan oromoo )
2013-11-21
Sagantaan tun hammeenya hiraarii fii fokkina isaati ibsiti, akkaataa itti hiraar ufirraa dhowwanis ni qajeelchiti.
Go to the Top