Pošaljite vaš e-mail
Izabrali smo za vas
Propis liječenja magarećim mlijekom
Kakvo je stanje vjernika koji je u životu počinio mnoge grijehe? Da li će mu Allah oprostiti ili će biti kažnjen? I kolika će biti ta kazna?
Koja je vjerodostojnost sljedećeg hadisa i gdje se bilježi?
Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upitao je ashabe, radijallahu ‘anhum: „Ko su najbolji ljudi?“ Rekoše: „Meleki.“ Vjerovjesnik reče: „Ne.“ Zatim rekoše: „Vjerovjesnici.“ Vjerovjesnik reče: „Ne.“ Zatim rekoše: „Ashabi.“ Vjerovjesnik reče: „Ne.“, a zatim doda: „To je narod koji će doći nakon mene.“ Pa rekoše: „Ko su oni?“ Onda im Vjerovjesnik odgovori: „To su oni koji će uzimati znanje iz okačenih (naslijeđenih) listova.“
Da li je moguće da se muslimani ujedine uprkos međusobnom razilaženju u akidi i menhedžu?
U ovom audio klipu se objašnjava propis spajanja dva ili više nijeta u jedan prilikom činjenja ibadeta, kao da se spoji nijet kupanja od dženabeta sa nijetom kupanja petkom radi džume namaza i slično.
U ovom audio klipu se objašnjava propis činjenja sedžde tilaveta prilikom ponavljanja istog ajeta više puta, te da li je dovoljno učiniti sedždu samo jedanput?
U ovom audio klipu se objašnjava propis činjenja sedžde nakon proučenog ajeta u kojem se spominje naredba sedžde Allahu, subhanehu ve teala, te da li je ona obavezna ili ne i koji su stavovi i dokazi islamske uleme po tom pitanju?
U ovom audio klipu se objašnjava propis prvog sjedenja kod četverorekatnih namaza. Također se spominju dove i način na koji se uče pri prvom sjedenju u namazu.
U ovom audio klipu se objašnjava propis pružanja na desnu stranu nakon klanjanja dva rekata sabahskih sunneta, spominjući stavove i dokaze islamske uleme po tom pitanju.
Ovaj audio klip objašnjava propis pripisivanja Allahu svojstva čuđenja, osvrćući se na hadis u kome se spominje da se Allah, dželešanuhu, čudi čobanu koji čuva svoje stado na brdu, pa uči ezan i ikamet i klanja. Zatim objašnjava da se Allahova svojstva dijele na dvije skupine: svojstva pripisivanja i svojstva negiranja, te definiše iste. Takođe objašnjava šerijatsko pravilo da se iz svakog Allahovog imena može odrediti svojstvo, a ne može iz svakog svojstva odrediti ime.
Ovaj audio klip objašnjava propis pričanja dok se uči ezan, od strane mujezina i onih koji ga slušaju. Također, objašnjava da li je bolje klanjati dva rekata pri ulasku u džamiju ili ponavljati za mujezinom?
Zadnje objavljeno ( Bosanski )
KUR'AN
( Bosanski )
2014-04-13
Mushaf mudževved od Mahmuda Halila el-Husarija, a kopija je identična onoj koja je emitovana na egipatskim radio stanicama. Mp3 40 Kb
PiO
( Bosanski )
2014-04-12
Kakvo je stanje vjernika koji je u životu počinio mnoge grijehe? Da li će mu Allah oprostiti ili će biti kažnjen? I kolika će biti ta kazna?
PiO
( Bosanski )
2014-04-12
Koja je vjerodostojnost sljedećeg hadisa i gdje se bilježi? Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, upitao je ashabe, radijallahu ‘anhum: „Ko su najbolji ljudi?“ Rekoše: „Meleki.“ Vjerovjesnik reče: „Ne.“ Zatim rekoše: „Vjerovjesnici.“ Vjerovjesnik reče: „Ne.“ Zatim rekoše: „Ashabi.“ Vjerovjesnik reče: „Ne.“, a zatim doda: „To je narod koji će doći nakon mene.“ Pa rekoše: „Ko su oni?“ Onda im Vjerovjesnik odgovori: „To su oni koji će uzimati znanje iz okačenih (naslijeđenih) listova.“
KUR'AN
( Bosanski )
2014-04-11
Mushaf murettel od učača Mustafe Ismaila po rivajetu Hafsa od Asima, a koji se odlikuje visokim kvalitetom zvuka Mp3 128 Kb.
PiO
( Bosanski )
2014-04-05
Da li je moguće da se muslimani ujedine uprkos međusobnom razilaženju u akidi i menhedžu?
AUDIO
( Bosanski )
2014-04-05
U ovom audio klipu se objašnjava propis spajanja dva ili više nijeta u jedan prilikom činjenja ibadeta, kao da se spoji nijet kupanja od dženabeta sa nijetom kupanja petkom radi džume namaza i slično.
AUDIO
( Bosanski )
2014-04-05
U ovom audio klipu se objašnjava propis činjenja sedžde tilaveta prilikom ponavljanja istog ajeta više puta, te da li je dovoljno učiniti sedždu samo jedanput?
AUDIO
( Bosanski )
2014-04-05
U ovom audio klipu se objašnjava propis činjenja sedžde nakon proučenog ajeta u kojem se spominje naredba sedžde Allahu, subhanehu ve teala, te da li je ona obavezna ili ne i koji su stavovi i dokazi islamske uleme po tom pitanju?
AUDIO
( Bosanski )
2014-04-05
U ovom audio klipu se objašnjava propis prvog sjedenja kod četverorekatnih namaza. Također se spominju dove i način na koji se uče pri prvom sjedenju u namazu.
AUDIO
( Bosanski )
2014-04-05
U ovom audio klipu se objašnjava propis pružanja na desnu stranu nakon klanjanja dva rekata sabahskih sunneta, spominjući stavove i dokaze islamske uleme po tom pitanju.
Go to the Top