Pošaljite vaš e-mail
Izabrali smo za vas
Cjelokupni sadržaj stranice IslamHouse.com na bosanskome jeziku u jednom fajlu
Propis liječenja magarećim mlijekom
U zadnje vrijeme se mnogo pita o tome kakav je propis ako se desi da bajram bude u petak, pa u tom slučaju imamo dva praznika, bajram i džumu koja je sedmični praznik. Da li je obavezna džuma namaz onome ko je klanjao bajram, ili je dovoljno to što je klanjao bajram, a namjesto džume će klanjati podne? Zatim, da li će se učiti ezan za podne ili ne?
Šta može da radi žena koja ima menstrualni ciklus u noći Lejletu-l-kadra? Da li može povećati broj svojih dobrih djela, tako što će se zaokupirati ibadetom? Ako je odgovor potvrdan, kakvi su to onda ibadeti koje može da čini u toj noći?
Na koji način trebamo provesti noć Kadr? Da li da je provedemo klanjajući, učeći Kur’an, iščitavajući biografiju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili držeći vaz, savjetujući ljude i obilježavajući je u džamijama?
Koji je propis korištenja misvaka za vrijeme posta i gutanja pljuvačke nakon upotrebe misvaka?
Dopustite da vam prvo čestitam nastupajuće praznike ramazana, uz nadu da će nam Allah, dželle še’nuhu, uslišiti, primiti i upisati naš post i naš namaz.
Želim ovu priliku iskoristiti koliko mogu za ibadet i postizanje nagrade, pa vas molim da meni i mojoj porodici predstavite odgovarajući program kako bi ovaj mjesec, mjesec Allahove milosti, proveli u pokornosti Allahu i u činjenu dobrih djela.
Dali će insan samo u Ramazanu ići u džamiju? Dali će samo tada čitati Kur’an i pitati učene? Dali će kada Ramazan završi završiti i svoje ibadete za tu godinu, otresti ruke i reći gotovo je, hvala Allahu? Odgovor možete naći ovdje.
Još jedno od odličnih predavanja na ovu temu. Tu možete čuti nemali broj šerijatskih tekstova iz Kur’ana i hadisa o vrijednost ove noći i njenom mjestu u Islamu. Sve to treba da posluži kao podsticaj da se ova noć traži u zadnjoj desetini Ramazana, bilo to ove ili iduće godine.
Svevišnji Allah skrio je od Svojih robova znanje o Lejletul-kadru upravo iz milosti prema njima, kako bi, tragajući za njom u zadnjoj trećini mjeseca, učinili što više djela: klanjali namaz, učili zikr i dove, i time se približili Allahu, subhanehu ve te'ala, i Njegovoj nagradi. Također, Uzvišeni je skrio ovu noć kako bi ispitao Svoje robove, da vidi ko će ustrajno činiti dobra djela tragajući za ovom noći, a ko će biti lijen i nemaran prema njoj. Uistinu, ko žudi za nečim, taj i traga za tim, i u tome ne osjeća nimalo umora.
Članak govori o fikhskim propisima vezanim za itikaf, kao što su uvjeti ispravnosti itikafa, propis itikafa žene u džamiji, najvredniji mesdžid, propis zavjeta itikafom, početak i završetak itikafa, kako osoba u itikafu provodi vrijeme, postupci osobe u itikafu, šta kvari itikaf, propis sna u džamiji, vrijeme itikafa, i propis naknadnog obavljanja sunetom propisanog itikafa.
Pojasnio je pisac propise itikafa te kako se obavlja i način iskorištavanja vremena na najbolji način inače a posebno u mjesecu Ramazanu.
Zadnje objavljeno ( Bosanski )
PiO
( Bosanski )
2014-07-24
U zadnje vrijeme se mnogo pita o tome kakav je propis ako se desi da bajram bude u petak, pa u tom slučaju imamo dva praznika, bajram i džumu koja je sedmični praznik. Da li je obavezna džuma namaz onome ko je klanjao bajram, ili je dovoljno to što je klanjao bajram, a namjesto džume će klanjati podne? Zatim, da li će se učiti ezan za podne ili ne?
PiO
( Bosanski )
2014-07-24
Šta može da radi žena koja ima menstrualni ciklus u noći Lejletu-l-kadra? Da li može povećati broj svojih dobrih djela, tako što će se zaokupirati ibadetom? Ako je odgovor potvrdan, kakvi su to onda ibadeti koje može da čini u toj noći?
PiO
( Bosanski )
2014-07-24
Na koji način trebamo provesti noć Kadr? Da li da je provedemo klanjajući, učeći Kur’an, iščitavajući biografiju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili držeći vaz, savjetujući ljude i obilježavajući je u džamijama?
PiO
( Bosanski )
2014-07-24
Koji je propis korištenja misvaka za vrijeme posta i gutanja pljuvačke nakon upotrebe misvaka?
PiO
( Bosanski )
2014-07-24
Dopustite da vam prvo čestitam nastupajuće praznike ramazana, uz nadu da će nam Allah, dželle še’nuhu, uslišiti, primiti i upisati naš post i naš namaz. Želim ovu priliku iskoristiti koliko mogu za ibadet i postizanje nagrade, pa vas molim da meni i mojoj porodici predstavite odgovarajući program kako bi ovaj mjesec, mjesec Allahove milosti, proveli u pokornosti Allahu i u činjenu dobrih djela.
KNJIGE
( Bosanski )
2014-07-02
U ovoj knjizi se obrađuje trideset savremenih pitanja vezanih za post.
KNJIGE
( Bosanski )
2014-07-02
Ova knjižica kroz osamnaest lekcija obrađuje temeljne postulate i propise islama koje treba znati musliman, kao što su: • Ruknovi (stubovi) islama • Ruknovi imana • Podjela tevhida (monoteizma) i širka (mnogoboštva) • Šartovi namaza • Ruknovi (sastavni dijelovi) namaza • Vadžibi namaza • Namaski sunneti • Stvari koje kvare namaz • Šartovi abdesta • Ruknovi abdesta • Stvari koje kvare abdest • Kićenje lijepim karakternim osobinama • Kićenje islamskim bontonom • Upozorenje na širk i neke vrste velikih grijeha • Priprema umrlog, klanjanje dženaze i ukop.
KNJIGE
( Bosanski )
2014-07-02
Autor u ovoj knjizi obrađuje razne propise, adabe, mudrosti, pouke i koristi vezane za sve oblasti islamskih nauka: akaid, fikh, hadis, zuhd, rekaik, adab i dr.
KNJIGE
( Bosanski )
2014-07-02
Autor u ovom članku čitaoca uvodi u jednu od najbitnijih tema islamskog vjerovanja, a to je tevhidur-rububijje, ili vjerovanje u Allahovu jednoću u stvaranju. Temu obrađuje kroz sljedeće tačke: - Pojašnjenje definicije i značenja tevhidur-rububijeh - Allahove jednoće u gospodarenju; - Pojašnjenje značenja riječi: „Rabb“ - Gospodar; - Različiti naziv za ovu vrstu tevhida; - Dokazi za ovu vrstu tevhida; - Negiranje Allahovog gospodarstva; - Vrste Allahovog gospodarstva nad Njegovim robovima; - Tevhidur-rububijeh nije krajnji cilj u tevhidu; - Neki plodovi ovog tevhida i neke njegove koristi; - Šta je suprotno tevhidur-rubijeh? - Sekte koje su učinile širk u ovoj vrsti tevhida.
KNJIGE
( Bosanski )
2014-07-02
Svako ko imalo vodi računa o nauci o islamskom vjerovanju – `akidi, zna koliko je bitan tevhidul-uluhijeh – vjerovanje u Allahovu jednoću u božanstvenosti. Taj tevhid se naziva i tevhidul-ibade - vjerovanje u Allahovo isključivo pravo da bude obožavan. Ibadet je cilj kojim je Allah zadovoljan za Svoje robove i to je vrhovni i najuzvišeniji cilj kojim se u konačnici ostvaruje Allahovo zadovoljstvo i Njega Uzvišenog ljubav. Zbog njega stvoreni Džennet i Džehennem, zbog njega je poveden džihad među vjernicima i nevjernicima, i zbog njega su objavljenje knjige i poslati poslanici. Zatim, ova vrsta tevhida je bio ono u što su pozivali svi poslanici i vjerovjesnici i oni koji su se zaputili njihovim stazama od učenjaka, da`ija i dobročinitelja. Naredne stranice će govoriti o tevhidul-uluhijjeh na osnovu slijedećih tačaka: - Definicija i pojašnjenje značenje tevhidul-uluhijeh; - Drugi nazivi za ovu vrstu tevhida; - Bitnost ove vrste tevhida; - Dokazi za ovu vrstu tevhida i njegovi ruknovi; - Pojašnjenje definicije `ibadeta jezički i šerijatski; - Razlika između `ibadeta i tevhidul-`ibadeta; - Kada `ibadet biva prihvaćen? - Važnost iskrenosti i slijeđenja Sunneta; - Ruknovi `ibadeta; - Koje treba da preovladava: nada ili strah? - Strah koji je obavezan i strah koji je pohvalan; - Vrste i oblici `ibadeta; - Obožavanje Allaha od strane stvorenja; - Blagodatii tevhidul-uluhijeh; - Razlozi zbog kojih se povećava tevhid u srcu; - Načini pozivanja u tevhidul-ulujijeh u časnom Kur`anu; - Povezanost tevhidul-uluhijeh sa tevhidur-rububijeh kroz časni Kur`an; - Šta je suprotno tevhidul-uluhijeh? - Sekte koje su učinile širk u tevhidul-uluhijeh.
Go to the Top