அஞ்சல் பட்டியலில் இனையுங்கள்
உங்களுக்காக எமது தெரிவு
Sunnah Competition Second communities 1435
1. சிறுவர்களின் அடிப்படை உரிமை கல்வி யாகும்.
2. மார்க்க, ஒழுக்கம் பற்றிய கல்வி அந்த உரிமையில் முதல் ஸதானம் வகிக்கிறது.
1. சிறுவர்களின் அடிப்படை உரிமை கல்வி யாகும்.
2. மார்க்க, ஒழுக்கம் பற்றிய கல்வி அந்த உரிமையில் முதல் ஸதானம் வகிக்கிறது.
1. சிறுவர்களின் ஆள் அடையாளம் பேணுவது,
2. ஈசா (அலை)க்கு அல்லாஹ் சூட்டிய பெயர், அவரது குடும்பத்தின் அடையாளத்தை காட்டுகிறது
புதிதாக சேர்க்கப்பட்டது ( தமிழ் )
கட்டரைகள்
( தமிழ் )
2014-04-07
முனாபிக்கின் பண்புகள். 1. பேசினால் பொய் பேசுவான். 2. ஒப்பந்தம் செய்தால் மோசடி செய்வான் 3. வாக்களித்தால் மாறு செய்வான். 4. வழக்காடினால் குற்றமிழைப்பான்.
கட்டரைகள்
( தமிழ் )
2014-03-26
அல்லாஹ்வினால் அனுப்பப் பட்ட எல்லா நபிமார்களும் தொழுகையை தங்களது சமூகத்தாருக்கும், குடும்பத்தாருக்கும் போதித்தார்கள்
கட்டரைகள்
( தமிழ் )
2014-03-23
குர்ஆன் வசனங்களின் அடிப்படையில் இறை நம்பிக்கை வைத்தல்.
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2014-03-23
1. சிறுவர்களின் அடிப்படை உரிமை கல்வி யாகும். 2. மார்க்க, ஒழுக்கம் பற்றிய கல்வி அந்த உரிமையில் முதல் ஸதானம் வகிக்கிறது.
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2014-03-23
1. சிறுவர்களின் அடிப்படை உரிமை கல்வி யாகும். 2. மார்க்க, ஒழுக்கம் பற்றிய கல்வி அந்த உரிமையில் முதல் ஸதானம் வகிக்கிறது.
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2014-03-23
1. சிறுவர்களின் ஆள் அடையாளம் பேணுவது, 2. ஈசா (அலை)க்கு அல்லாஹ் சூட்டிய பெயர், அவரது குடும்பத்தின் அடையாளத்தை காட்டுகிறது
நூல்
( தமிழ் )
2014-03-20
எச்சந்தர்ப்பத்திலும் அல்லாஹ்வை அஞ்சி அமல்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் நிபந்தனைகளின் படி அமல்கள் புரிய வேண்டும் நாம் சம்பாதித்த அமல்களை கொண்டே அல்லாஹ்விடம் வஸீலாவை –உதவியை – தேட வேண்டும். ஒரு முஸ்லிம் அல்லாஹ்விடம் மட்டுமே துஆ கேட்க கடமைப் பட்டிருக்கிறான். அல்லாஹ்வின் அழகிய பெயர்களை முன்மொழிந்து பிரார்த்தித்து வேண்டுதல்களை கேட்குமாறு கூறுகிறான். நபிமார்கள் கேட்ட பிரார்த்தனைகளிலும் இந்த அம்சங்கள் அல்லது தன்மைகள் மேலும் விபரிக்கப்பட் டுள்ளன.
கட்டரைகள்
( தமிழ் )
2014-03-13
1. மாதவிடாய் என்பது பெண்களுக்கு இயற்கை 2. இவள் தீட்டு ஏற்பட்டவள் அல்ல. 3. அக்காலத்தில் வணக்க வழிபாட்டில் ஈடுபட தேவையில்லை. 4. நீண்டகாலம் ஏற்படும் இரத்தப்போக்கை புறக்கணித்து வணக்க வழிபாட்டி ஈடுபட முடியும்.
கட்டரைகள்
( தமிழ் )
2014-03-13
1. ஒரு பெண் மாதவிடாயின் காரணமாக் தீட்டுக்குரியவரார். 2. அக்காலத்தில் அவள் எதையும் தொடக்கூடாது. 3. தீட்டு நீங்கியதை அவள் பாதிரியிடம் அறிவிக்கவேண்டும். 4. பாதிரி அதனை பகிரங்கப் படுத்த புறாக்களை அறுப்பார்.
ஓடியோக்கள்
( தமிழ் )
2014-03-08
1.ஜாஹிலிய்யா என்றால் என்ன? சொற்பொழிவுத் தொடரில் முதலாவது. 2.ஜாஹிலிய்யாவின் வகைகள் சொற்பொழிவுத் தொடரில் இரண்டாவது.
Go to the Top