அஞ்சல் பட்டியலில் இனையுங்கள்
உங்களுக்காக எமது தெரிவு
துல் ஹிஜ்ஜாவின் முதல் பத்து நாட்களின் சிறப்புக்கள்,
துல் ஹஜ்ஜின் முதல் பத்து நாட்களை விட சிறப்பான நாட்கள் அல்லாஹ்விடம் எதுவுமில்லை
1. மனைவியை கைநீட்டி அடிக்க கணவனுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை.
2. மனைவியை பிள்ளைகள் முன்னிலையில் கேவலப் படுத்த கூடாது. இவை பிள்ளைகளை பாதிக்கும்.
அல்லாஹ்வுக்கு விருப்பமான 10 நாட்கள். ஆகையால்
சாலிஹான அமல்களை கூடுதலாக செய்யவேண்டும்.
புதிதாக சேர்க்கப்பட்டது ( தமிழ் )
நூல்
( தமிழ் )
2014-10-15
தேர்நதெடுக்கப்பட்ட 40 ஹதீஸ்களில் முதல் பாகம்
நூல்
( தமிழ் )
2014-10-14
1. பிள்ளை வளர்ப்பில் முதல் பாடம் ஏகதெய்வ அறிவு 2. அதன் அடிப்படையில் சமூகத்தில் வாழும் முறை 3.பெற்றோருக்குசெய்ய வேண்டிய கடமைகள்.
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2014-09-23
அல்லாஹ்வுக்கு விருப்பமான 10 நாட்கள். ஆகையால் சாலிஹான அமல்களை கூடுதலாக செய்யவேண்டும்.
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2014-09-23
1. மனைவியை கைநீட்டி அடிக்க கணவனுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை. 2. மனைவியை பிள்ளைகள் முன்னிலையில் கேவலப் படுத்த கூடாது. இவை பிள்ளைகளை பாதிக்கும்.
கட்டரைகள்
( தமிழ் )
2014-09-23
அல்லாஹ்வின் பாதையில் கொல்லப் பட்டோரை இறந்தோர், எனக் கூறாதீர்கள்! மாறாக அவர்கள் உயிருடன் உள்ளனர். எனினும் நீங்கள் உணர மாட்டீர்கள்.” (அல்குர்ஆன் 2:154) அவ்லியாக்கள் மூலம் உதவி தேடலாம் அவர்கள் கப்றில் உயிருடன் இருக்கிறார்கள் என்பது தவறாகும். உயிர் தியாகத்தை சிறப்பிக்க இந்த வசனத்தை ஆதாரம் காட்ட வேண்டுமே தவிர அவ்லியாக்கள் மகான்களி டத்தில் உதவி தேடுவதற்கு ஆதாரம் காட்டக் கூடாது.
நூல்
( தமிழ் )
2014-09-23
ஒரு குற்றவாளியின் எல்லாப் பாவங்களையும் அல்லாஹ் மன்னித்துக் கொண்டாலும் கூட, பிறகு அவருடைய கண், காது, நாவு, வயிறு, கை, கால், மர்ம உறுப்புக்கள் போன்றவைகளுக் கும் ஆத்மாவுக்கு கட்டுப்படுமாறும், ஒரு புதிய கட்டளை பிறப்பிப்பார். ஏனெனில் அவைகள் இவ் வியாபாரத்தில் அதன் ஊழியர்களாவர், அவை கள் மூலமே அனைத்து செயல்களும் வெளியா கின்றன,,,,,
கட்டரைகள்
( தமிழ் )
2014-09-23
இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பள்ளி வாசல்(மஸ்ஜித்) என்பது வெறும் வணக்க வழிபாடுகளுக்காக மட்டும் உருவாக்கப் படுவதல்ல. ஆன்மீக லௌகீக வாழ்வில் இலட்சியமுள்ள சமூகத்தை உருவாக்குவதே பிரதான நோக்கமாகும்.
நூல்
( தமிழ் )
2014-09-16
ஈமானின் நான்காவது கடமை இறைத் தூதர்களை விசுவாசம் கொள்வதாகும், மனித சமுதாயத்திற்கு அல்லாஹ்வின் நேர்வழியைக் காட்டி, அதன்பால் இட்டுச் செல்ல அனுப்பப்பட்டவர்களே ரசூல்மார்கள் மற்றும் நபிமார்களாவர்.
கட்டரைகள்
( தமிழ் )
2014-09-14
அல்லாஹ்வையும் அவனது ரசூலையும் பொய்ப்பித்த நிலையில் அல்லது பொய்ப்பிக் காத நிலையில் ஈமான் கொள்ளாமல் இருப்பதே குப்ராகும்
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2014-09-12
உழ்ஹிய்யா கொடுப்பதில் சட்டங்கள் பற்றிய விளக்கங்கள்.
Go to the Top