அஞ்சல் பட்டியலில் இனையுங்கள்
உங்களுக்காக எமது தெரிவு
ஷஹாதாவை கூறிய மனைவி அதன்படி நடக்கிறாளா? தொழுகையை கடை பிடிக்கிறாளா? பிள்ளைகள் குர்ஆன் ஓதிகிறார்களா? என்று வழி காட்டுவதன் மூலம் மனைவி சுவர்க்கம் போதும் சந்தர்ப்பம் கிட்டிகிறது
மனைவியை விட கணவனுக்கு தரம் உயர்ந்தது
1. மனைவிக்கு கணவன் மஹர்கொடுக்க வேண்டும்.
2. மனைவிக்கு சொந்த வருமானம் இருப்பினும் மனைவியின் உணவு, உடைக்கான செலவை கணவன் கொடுக்க வேண்டும்.
அல்லாஹ்வின் அருளை பெற்றவர்கள் யார்?
1. போதும் என்ற உள்ளம் படைத்தவன்.
2. இறையச்சம் உள்ளவன்
3. அல்லாஹ்வின் திருப்திக்காக மறைந்திருந்து செயல் புரிபவன்
1.ஆஷூரா தினத்தைப் பற்றிய விளக்கம்
புதிதாக சேர்க்கப்பட்டது ( தமிழ் )
நூல்
( தமிழ் )
2014-12-16
1- நபி (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் பல சந்தர்ப்பங்களில் தமது தேவைகளை துஆக் கேட்டார்கள். அவற்றிலிருந்து தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட சில துஆக்கள்.
நூல்
( தமிழ் )
2014-12-16
இமாம் புகாரி(ரஹ்), இமாம் முஸ்லிம் (ரஹ்) இருவரும் ஒன்றிணைந்து அறிவித்த ஹதீஸ்கள் 1 நபி(ஸல்) அவர்கள் மீது பொய் சொல்வது பற்றிய கண்டிப்பு 2. இறை நம்பிக்கை பற்றிய பாடம் 3. இஸ்லாத்தின் கடமைகளில் ஒன்றான தொழுகைகள் 4. சுவனத்தில் நுழையச் செய்யும் இறை நம்பிக்கை 5. இஸ்லாம் ஐந்து விடயங்கள் மீது நிறுவப் பட்டுள்ளது
நூல்
( தமிழ் )
2014-12-16
1. சுத்தமும் அதன் சட்டங்களும், 2. சுத்தம் இரு வகைப்படும் 3. நீரின் தன்மைகள், பாத்திரங்கள், மலசலம் கழித்தபின் சுத்தம் செய்யும் முறைகள் ஆகியன’
ஓடியோக்கள்
( தமிழ் )
2014-12-09
1. வியாபாரத்தில் பொய் பேசுபவர்கள்; 2. பொய் சத்தியம் செய்பவர்கள்; 3. மற்றவனின் சொத்தை அபகரிக்க பொய் பேசுபவர்கள் 4.கரண்டை காலுக்கு கீழ் ஆடை அணிபவர்கள்
ஓடியோக்கள்
( தமிழ் )
2014-11-29
நபியவர்களின் சுருக்க வரலாறு, அவர்களை ஏற்றுக் கொள்வதன் அர்த்தம், அதில் உள்ளடக்கப்பட வேண்டியவை, அவர்கள் விடயத்தில் மக்கள் நிலைப்பாடு.
ஓடியோக்கள்
( தமிழ் )
2014-11-29
ஈமானின் விளக்கம், கருமங்கள், இஸ்லாத்தின் கருமங்கள், பெரும்பவியின் நிலை, ஆட்சியாளருக்குக் கட்டுப்படல், நபித்தோழர் பற்றிய அஹ்லுஸ்ஸுன்னாக்களின் கொள்கை.
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2014-11-28
ஷஹாதாவை கூறிய மனைவி அதன்படி நடக்கிறாளா? தொழுகையை கடை பிடிக்கிறாளா? பிள்ளைகள் குர்ஆன் ஓதிகிறார்களா? என்று வழி காட்டுவதன் மூலம் மனைவி சுவர்க்கம் போதும் சந்தர்ப்பம் கிட்டிகிறது
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2014-11-28
மனைவியை விட கணவனுக்கு தரம் உயர்ந்தது 1. மனைவிக்கு கணவன் மஹர்கொடுக்க வேண்டும். 2. மனைவிக்கு சொந்த வருமானம் இருப்பினும் மனைவியின் உணவு, உடைக்கான செலவை கணவன் கொடுக்க வேண்டும்.
செய்திகள்
( தமிழ் )
2014-11-23
يهنئ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة جميع الفائزين والفائزات في المسابقة الثقافية الرمضانية لعام 1435هـ للغة التاميلية.
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2014-11-18
அல்லாஹ்வின் அருளை பெற்றவர்கள் யார்? 1. போதும் என்ற உள்ளம் படைத்தவன். 2. இறையச்சம் உள்ளவன் 3. அல்லாஹ்வின் திருப்திக்காக மறைந்திருந்து செயல் புரிபவன்
Go to the Top