สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล
คัดสรรเพื่อคุณ
มาแล้ว ... โหลดข้อมูลภาษาไทยทั้งหมดจากคลังของเว็บ
ฮัจญ์และอุมเราะฮฺ
กล่าวถึงความสำคัญของสิบวันแรกเดือนซุลหิจญะฮฺและภารกิจต่างๆ ของมุสลิมในวันดังกล่าว ซึ่งสังคมมุสลิมส่วนใหญ่มักจะหลงลืม พร้อมผูกโยงอะมัลการงานต่างๆ ในเดือนซุลหิจญะฮฺกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในยุคของท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างอันยิ่งใหญ่ของอิสลาม อันเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺทรงโปรดปราน
คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความประเสริฐของอะมัลต่างๆ ในสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺสำหรับมุสลิม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าความประเสริฐอันใหญ่หลวงในบทบัญญัติอิสลาม รวมทั้งชี้แจงสิ่งที่ควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำการกุรบ่านหรือการอุฎหิยะฮฺด้วย
รวมหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่กล่าวถึงความประเสริฐของสิบวันแรกเดือนซุลหิจญะฮฺ และพูดถึงการปฏิบัติความดีต่างๆ ที่มุสลิมควรให้ความสำคัญและมุ่งมั่นประกอบความดีในช่วงเวลานี้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์
แท้จริง หัจญ์เป็นโรงเรียนขัดเกลาความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ บรรดามุสลิมจะได้รับบทเรียนจากหัจญ์ ประโยชน์ และประสบการณ์ ในด้านต่างๆมากมายครอบคลุมทุกมิติของศาสนา ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักศรัทธา การประกอบศาสนากิจ และความประพฤติ ฯลฯ แต่ละคนจะได้รับประโยชน์จากหัจญ์ที่แตกต่างกันไป ตามพลังความพยายามและการแสวงหาที่ดีของแต่ละคน ส่วนทางนำนั้นอยู่พระหัตถ์ของอัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว เป็นบทความจากหนังสือบทเรียนด้านอะกีดะฮฺจากหัจญ์ ของเชคอับดุรร็อซซาก อัล-บัดรฺ
ผู้เขียนได้สาธยายถึงอะมัลต่างๆ ในเดือนซุลหิจญะฮฺ เช่นการทำหัจญ์ ความประเสริฐของการทำอิบาดะฮฺในช่วงสิบวันแรกของเดือน อะมัลในวันอีด การเชือดกุรบานในวันตัชรีก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพที่แสดงถึงเตาฮีดอันเด่นชัดยิ่ง
กล่าวถึงข้อผิดพลาดบางประการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบพิธีหัจญ์ อาทิ การละหมาดนอกเวลา การขอดุอาอ์หันหน้าไปทางกุโบร์ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม การถ่ายรูปที่ระลึกจนเกินเลย การอิห์รอมเลยมีกอต การขอดุอาอ์เฉพาะบทอย่างเจาะจงในเฏาะวาฟ การอยู่นอกเขตอะเราะฟะฮฺ การมอบหมายให้คนอื่นขว้างหินแทน การตัดผมไม่ทั่ว การโกนเคราเมื่อตะหัลลุล จากหนังสือ “อัด-ดุร็อร อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ” โดยเชค ดร.อะมีน อัช-ชะกอวีย์
เพิ่มล่าสุด ( ไทย )
การออกแบบ
( ไทย )
2014-09-29
แผ่นพับ บทซิกิรประจำวันสำหรับมุสลิม
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2014-09-27
คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสำคัญของอัลกุรอานในวิถีแห่งการตัรบิยะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วในการสร้างประชาชาติค็อยเราะอุมมะฮฺที่เป็นเหล่าเศาะหาบะฮฺในยุคของท่าน ถือว่าเป็นแบบอย่างอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าแก่การตรึกตรองและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประชาชาติที่ดีเลิศในยุคสมัยปัจจุบัน เฉกเช่นที่บรรดาเศาะหาบะฮฺได้รับการสร้างมาเยี่ยงนั้นจากมือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2014-09-21
คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายความสำคัญของการคบหาเพื่อนและมิตรสหายที่ดี เนื่องจากเป็นเหตุแห่งความดีงามมากมายที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในโลกนี้ รวมถึงเป็นปัจจัยที่คอยส่งเสริมการยึดมั่นในคำสอนศาสนาอย่างมั่นคงด้วย ในขณะที่การคบหาเพื่อนที่ไม่ดีจะนำไปสู่หายนะและผลเสีย ไม่เฉพาะในเรื่องดุนยาแต่อาจจะส่งร้ายแม้กระทั่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยทีเดียว
บทความ
( ไทย )
2014-09-20
มักกะฮฺเป็นเมืองที่อัลลอฮฺทรงกำหนดให้มันเป็นที่ต้องห้าม จะตัดต้นไม้พืชพรรณ์ที่ขึ้นเองไม่ได้ จะล่าดักสัตว์เปรียวไม่ได้ ต้องให้มันอยู่ในนั้นได้อย่างปลอดภัย จะหยิบของตกก็ไม่ได้ (ของตก)คือของที่คนเราพบเจอมันหล่นอยู่ และไม่ทราบใครเป็นเจ้าของ แต่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม อนุญาตให้ฆ่าสัตว์ที่เป็นอันตรายได้ และเรียกมันว่าสิ่งชั่วร้าย(ฟะวาสิก) เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก http://IslamHouse.com/78415
บทความ
( ไทย )
2014-09-20
อัลลอฮฺทรงเจาะจงให้มัสยิดอัล-หะรอมที่มักกะฮฺ และมัสยิดนบีที่มะดีนะฮฺ เป็นการเฉพาะไม่เหมือนกับที่อื่นๆ และให้ความโปรดปรานทั้งสองมากกว่ามัสยิดที่อื่นๆ และทำให้ผลบุญของการละหมาดในมัสยิดทั้งสองนี้มากกว่าผลบุญของละหมาดที่อื่นหลายเท่า และทรงห้ามการเดินทางที่ไปเพื่อใกล้ชิดกับอัลลอฮฺนอกจากมัสยิดทั้งสองและมัสยิดอัล-อักศอ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก http://IslamHouse.com/78415
บทความ
( ไทย )
2014-09-20
สิบวันแรกของซุลหิจญะฮฺนั้นประเสริฐกว่าวันอื่นในรอบปี ณ ที่ของอัลลอฮฺ และการทำความดีในช่วงดังกล่าวนั้นถือเป็นการงานที่อัลลอฮฺทรงรักมากที่สุด และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเชือดกุรบาน มิให้เอาสิ่งใดจากเส้นขน หรือเล็บออก(คือ ห้ามตัดห้ามถอน –ผู้แปล) จนกว่าเขาจะเชือดสัตว์เชือดของเขาเสียก่อน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก http://IslamHouse.com/78415
บทความ
( ไทย )
2014-09-16
บทความแนะนำแก่ผู้ที่ประสงค์จะไปทำหัจญ์ ด้วยคำแนะนำเก้าข้อ ก่อนที่จะเดินทางเพื่อบำเพ็ญหัจญ์ เช่น การศึกษาสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับหัจญ์ การเตาบัตตัวก่อนไปหัจญ์ การขออภัยจากพี่น้องเพื่อนฝูง การเตรียมค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว การร่วมเดินทางกับคนดี การใช้ทรัพย์สินที่หะลาล การเขียนวะศียะฮฺ การบริสุทธิ์ใจ เป็นต้น
หนังสือ
( ไทย )
2014-09-16
หนังสือที่รวบรวมข้อมูลสำคัญและน่าสนใจเกี่ยวกับอัลกุรอาน อาทิ นิยามและความประเสริฐของอัลกุรอาน จุดประสงค์ของการประทานอัลกุรอาน วิธีบรรลุถึงเป้าหมายของอัลกุรอาน อัลกุรอานสร้างชีวิตท่านนบีและเศาะหาบะฮฺ อัลกุรอานคือวิถีชีวิตมนุษย์ การละทิ้งอัลกุรอานคือความวิบัติ สารัตถะของหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน การอรรถาธิบายและการท่องจำอัลกุรอาน มารยาทการอ่านอัลกุรอาน
บทความ
( ไทย )
2014-09-06
กล่าวถึงหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺว่าด้วยพระนาม “อัรร็อซซาก” หนึ่งในพระนามอันงดงามของอัลลอฮฺ รวมทั้งคำอธิบายของอุละมาอ์เกี่ยวกับประเภทของริซกีหรือปัจจัยแห่งการดำรงชีพที่อัลลอฮฺประทานให้ และให้ข้อสรุปถึงผลจากการศรัทธาต่อพระนามดังกล่าวนี้ในชีวิตของมุสลิม เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2014-08-26
คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายถึงวิถีอันงดงามของอิสลาม ที่เอาใจใส่ปัจจัยแห่งความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์ที่จะต้องมีการตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะการมุ่งหมายเพื่อให้ได้รับความสำเร็จในอาคิเราะฮฺ ซึ่งอิสลามได้เชิญชวนให้ทุกคนเฝ้าตรวจดูสภาพของจิตใจตัวเองอยู่อย่างเนืองนิจว่าอยู่ในสถานะใด และมีความพร้อมและเข้มแข็งมากน้อยเพียงใดในการฝ่าฟันบททดสอบต่างๆ ในดุนยา ทั้งยังได้ยกตัวอย่างการตรวจสอบตัวเองของบรรดากัลยาณชนอิสลามรุ่นแรกไว้ด้วย
Go to the Top