สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล
คัดสรรเพื่อคุณ
มาแล้ว ... โหลดข้อมูลภาษาไทยทั้งหมดจากคลังของเว็บ
ถาม : ฉันสามารถที่จะถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลในวันจันทร์กับวันพฤหัสบดี เพื่อจะได้ผลบุญของสองวันนี้รวมกันด้วย ได้หรือไม่ (www.islamqa.com คำถามหมายเลข 106468)
ถาม : มีความขัดแย้งกันมากในประเด็นที่ว่า มุสลิมะฮฺที่ยังไม่ได้ถือศีลอดชดใช้ของเดือนเราะมะฎอน จะถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลได้หรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีที่บางครั้งการชดใช้ของเราะมะฎอนอาจจะต้องใช้เวลาในเดือนเชาวาลเกือบทั้งเดือนเลยทีเดียว ในกรณีนี้นางควรจะทำอย่างไร ?
อธิบายสุนนะฮฺของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะซัลลัม ที่สนับสนุนให้ถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล หลังจากการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ทั้งนี้จะได้รับผลบุญเท่าักับการถือศีลอดถึงหนึ่งปี
ถาม : ผมต้องการทราบเกี่ยวกับซุนนะฮฺต่างๆ ที่ส่งเสริมให้กระทำและบทบัญญัติเกี่ยวกับวันอีด? ตอบโดยเว็บ islamqa.com ภายใต้การดูแลของเชคมุหัมมัด บิน ศอลิห์ อัล-มุนัจญิด
หนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวันอีดทั้งสองในด้านต่างๆ เช่นความหมายของอีด ศาสนกิจที่สนับสนุนให้ปฏิบัติในวันอีด หุก่มเกี่ยวกับศาสนกิจต่างๆ ในวันอีด หุก่มการละหมาดอีดที่มุศ็อลลา เป็นต้น
แนวทาง 10 ข้อ เพื่อการยืนหยัดในการปฏิบัติอะมัลศอลิหฺหลังเราะมะฎอน เป็นคำแนะนำที่ทรงคุณค่าสำหรับการยืนหยัดบนอะมัลศอลิหฺ หลังจากการจากไปของเดือนเราะมะฎอน
บทความเตือนใจถึงความสำคัญของการทบทวนตัวเองหลังเราะมะฎอน เพื่อสำรวจว่าการงานต่างๆ ที่ได้ทำในช่วงเดือนเราะมะฎอนมีผลต่อตัวเองหรือไม่อย่างไร และมีวิธีการใดที่จะทำให้สามารถยืนยันอยู่บนการทำความดีได้ตลอดไปแม้ว่าเราะมะฎอนจะจากไปแล้วก็ตาม
ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับคืนลัยละตุลก็อดรฺ อธิบายความประเสริฐของปฏิบัติอิบาดะฮฺในค่ำคืนนี้ พร้อมทั้งกระุตุ้นและสนับสนุนในขวนขวายลัยละตุลก็อดรฺในช่วงสิบวันสุดท้ายของเราะมะฎอน
คำถาม : ในโอกาสที่เรากำลังจะได้พบพานกับค่ำคืนอัล-ก็อดรฺ พวกเราปรารถนาที่จะให้ท่านชัยค์ได้กล่าวแนะนำ ตักเตือนต่อบรรดาพี่น้องมุสลิมอันเนื่องจากโอกาสอันทรงคุณค่านี้ ... ตอบโดยเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ
จากหนังสือ 40 หะดีษเดือนเราะมะฎอน หะดีษที่ 27 - คุณค่าของการทำอิบาดะฮฺในคืนลัยละตุลก็อดรฺ พร้อมคำอธิบายโดยสรุป และบทเรียนที่ได้รับจากหะดีษ
เพิ่มล่าสุด ( ไทย )
บทความ
( ไทย )
2014-07-21
การมีมารยาทดี ทั้งพูดจาดี ปฏิบัติดีกับผู้อื่น อดทนและคอยช่วยเหลือผู้อื่น หรืออื่นๆที่ถือเป็นมารยาทอันน่ายกย่องนั้น มีสถานะยิ่งใหญ่ในศาสนาอิสลาม ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ส่งเสริมให้กระทำมัน และบอกว่ามันเป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดที่จะใช้ในการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นได้บรรลุขั้นสูงสุดของการมีมารยาทดี โดยที่อัลลอฮฺได้ทรงยืนยันรับรองเรื่องนี้ไว้ แม้กระทั้งกับคนที่เกลียดท่านเมื่อมาพบเจอท่าน ไม่ทันไร ก็จะเปลี่ยนเป็นรักท่านมากที่สุด ก็ด้วยเพราะมารยาทอันดีงามของท่านนั่นเอง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก
บทความ
( ไทย )
2014-07-21
ความอ่อนโยน รอบคอบและไม่วู่วามเป็นลักษณะที่อัลลอฮฺทรงรัก และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ส่งเสริมให้กระทำ และมันเป็นเหตุนำสิ่งที่ดีๆให้เข้ามา เพราะเป็นการทำให้ความเมตตา อาทรและความอ่อนโยนแพร่หลายในระหว่างพี่น้องมุสลิม ส่วนความโหดร้าย กักขระ และความรุนแรงเป็นกริยามารยาทอันน่าตำหนิที่อัลลอฮฺทรงกริ้ว ศาสนาอิสลามห้ามปรามไว้ และสมควรที่มุสลิมจะห่างไกลกับมัน เพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากความผยองลำพองตน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก
บทความ
( ไทย )
2014-07-21
ความละอายเป็นมารยาทที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้อยากละทิ้งสิ่งที่ทำให้จิตใจแปดเปื้อน มันมาจากการมีศรัทธา เพราะมันจะชวนให้ทำดีและให้ห่างจากสิ่งน่ารังเกียจ และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้บอกว่า มันทั้งหมดเป็นสิ่งดีงาม และนำมาแต่สิ่งที่ดีงาม และท่านนบีเอง ก็เป็นผู้ที่มีความละอายอย่างมาก และความละอายที่ประเสริฐที่สุดคือความละอายต่ออัลลอฮฺ อายที่พระองค์จะเห็นท่านทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งพระองค์ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก
บทความ
( ไทย )
2014-07-21
บทกุนูต นาซิละฮฺ หรือนะวาซิล ซึ่งคัดสรรเพื่อใช้อ่านในยามเกิดวิกฤตกับชาวมุสลิม การขอดุอาอ์ถือเป็นอาวุธอันทรงพลังของผู้ศรัทธาที่จะใช้เป็นเครื่องมือให้อัลลอฮฺประทานความช่วยเหลือและปกป้องพวกเขาจากความชั่วร้ายของเหล่าศัตรูผู้อธรรม บทความจากเว็บ
บทความ
( ไทย )
2014-07-21
จิตสำนึกเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ ภาระรับผิดชอบ และการทำงาน บทความนี้กล่าวถึงจิตสำนึกบางประการที่เป็นผลมาจากอะมัลต่างๆ ที่มุสลิมได้ปฏิบัติในเดือนเราะมะฎอน อาทิ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความอดทน เศรษฐกิจพอเพียง การช่วยเหลือเกื้อกูล การให้อภัยซึ่งกัน ต้นฉบับจากเว็บอิสลามมอร์
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2014-07-20
คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความลับของเดือนเราะมะฎอนในการสร้างบุคลิกลักษณะที่ดีของมุสลิม ทั้งในด้านจิตวิญญาณ สติปัญญา ร่างกาย และการเข้าสังคม ภารกิจต่างๆ ในเดือนเราะมะฎอนล้วนแล้วส่งผลต่อการพัฒนาตนเองสู่ความสมบูรณ์ครอบคลุมในชีวิตทุกๆ ด้าน และมีส่วนช่วยออกแบบสไตล์การดำเนินชีวิตที่สวยงามภายใต้ร่มเงาคำสอนอิสลามที่เรียบง่ายทรงพลัง
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2014-07-15
คุฏบะฮฺวันศุกร์ มาร่วมทำความเข้าใจบทเรียนจากเดือนเราะมะฎอนในด้านต่างๆ อาทิ บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทเรียนด้านการอบรมขัดเกลา บทเรียนด้านจรรยามารยาท บทเรียนด้านสังคม เพื่อสานต่อบรรยากาศแห่งความดีที่ยั่งยืนตลอดทั้งปี
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2014-07-15
คุฏบะฮฺวันศุกร์ ว่าด้วยความกลัวและความหวัง อันเป็นสองคุณลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ และเป็นหนึ่งในจำนวนหลักการทางอะกีดะฮฺที่ได้รับการเน้นย้ำอย่างมากมายในอัลกุรอานและสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พร้อมกันนี้ได้อธิบายผลหรือประโยชน์จากสองคุณลักษณะนี้ในชีวิตของมุสลิม
บทความ
( ไทย )
2014-07-13
การโกหกเป็นสิ่งต้องห้าม และเป็นบาปที่น่ารังเกียจอย่างยิ่ง แต่หากทำไปแล้วเกิดประโยชน์ทางศาสนามีน้ำหนักเพียงพอ เช่นไกล่เกลี่ยเรื่องระหว่างสามีภรรยาหรือระหว่างผู้คนต่างๆที่ไม่เกิดการอธรรมใดๆขึ้น หรือโกหกกับข้าศึกในช่วงทำสงคราม ก็เป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก
บทความ
( ไทย )
2014-07-13
ในบรรดาเรื่องต่างๆที่ผู้คนมักจะมักง่ายกับมันทั้งๆ ที่มันเป็นสิ่งต้องห้าม และถึงขึ้นเป็นบาปใหญ่เลย คือ การโกหกเพื่อให้คนอื่นๆหัวเราะ และอีกประการหนึ่งที่พาให้โกหกเช่นกันคือ การที่คนๆหนึ่งพูดทุกอย่างที่เขาได้ยินมาโดยไม่ได้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อน เพราะสิ่งที่เขาได้ยินมามีทั้งเรื่องจริงทั้งเรื่องโกหก เมื่อเขาพูดทุกอย่างที่ได้ยินมา เขาก็จะได้พูดในสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงไปด้วย ก็เท่ากับว่าเขาได้โกหกแล้ว เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก
Go to the Top