E-posta listemize üye olun
Sizin için seçtiklerimiz
Son Üç Cüzün Tefsiri ile Müslümanı İlgilendiren Temel Bilgiler
Kıyamet Alametleri
Kendi Kaynaklarından Câferî, Şiî ve Râfizîlerin İnanç Esasları
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Sevgisi ve Alâmetleri
Cinler ve Kötülüklerinden Korunma Yolları
Mekke ve Medine’den Hutbeler
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in Namaz Kılış Şekli
Kur’an ve Sünnetten Duâlar
Sevgili ile Bir Gün sallallahu aleyhi ve sellem
Namaz ve onu terk edenin durumu
Müslümanım diyen bir insan niçin namaz kılmak istemez?
Bir bayan niçin örtünmek istemez?
Son Eklenen Materyaller ( Türkçe )
Fetvalar
( Türkçe )
2014-12-21
Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Gayri müslimler,yeni yıl münâsebetiyle:"Yeni yılınız kutlu olsun" veya "Yeni yılda en iyi dileklerimi sunarım" gibi sözlerle beni kutladıkları zaman onlara: "Ben de size aynısını dilerim" diye cevap vermem câiz midir?"
Fetvalar
( Türkçe )
2014-12-21
Yılbaşı yortusundan sonra hıristiyanlarla yemekte biraraya gelmenin hükmü
Fetvalar
( Türkçe )
2014-12-21
Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Hıristiyanların bayramlarında hazır bulunmak ve bu münâsebetle onları kutlamak câiz midir?"
Fetvalar
( Türkçe )
2014-12-21
Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ben, muhasebeciyim. Çalıştığım işyerinde İsâ’nın doğum günü (yılbaşı) kartlarının üzerinde: "İsâ, Allah’ın oğludur" "O, seni seviyor" gibi şirk içeren ibâreler bulunmaktadır. Müşteri, bu kartları bana getirdiğinde ben ona açıklama yapıyor, öğüt veriyorum ve parayı kayıt cihazına koyuyorum. Bundan dolayı ben kâfir miyim? Ben, şirkten, hıristiyanlıktan ve hıristiyanlardan nefret ediyorum. Acaba ben kâfir miyim?"
Fetvalar
( Türkçe )
2014-12-21
Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Müslümanın, Ehl-i Kitab’ın (yahudi ve hıristiyanların) veya müşriklerin, bayramlarında onların kendi bayram günleri için hazırladıkları yemeklerden yemesi veya onların hediyelerini kabul etmesi câiz midir?"
Fetvalar
( Türkçe )
2014-12-20
Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Kendimize çekmek ve onların da bizim kutlamalarımıza katılmaları için müslüman olmayanların (gayr-i müslimlerin) kutlamalarına katılabilir miyiz (katılmamız câiz midir?)"
Fetvalar
( Türkçe )
2014-12-20
Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bizim mescidimizde dînî münasebetlerde (Ramazan ayı ve Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum yıldönümü) bu münasebetlerle ilgili yarışmalar düzenlen-mekte ve ödüller takdim edilmektedir.
Fetvalar
( Türkçe )
2014-12-20
Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bayramları münâsebetiyle kâfirleri kutlamanın hükmü nedir?"
Fetvalar
( Türkçe )
2014-12-20
Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " "
Fetvalar
( Türkçe )
2014-12-20
Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Örneğin bir kimsenin doğumundan bir veya iki veyahut da daha fazla veya daha az yıl geçtikten sonra (pastanın üzerindeki yanan) mumu söndürerek doğum (yaş) gününü kutlamanın hükmü nedir? Bu kutlamadaki ziyâfetlerde hazır bulunmanın hükmü nedir? Bir kimse böyle bir kutlamaya dâvet edildiği zaman icâbet etmeli midir? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Allah Teâlâ mükâfatınızı versin."
Go to the Top