E-mail listemize üye olun
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sevgililer Günü’nü kutlamanın hükmü hakkında sorulan soruya değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in verdiği cevabı içermektedir.
İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi, 5324 no ve 3.11.1420 hicrî tarihli saygıdeğer umum müftüsüne,ondan da Büyük Âlimler Heyeti Genel Sekreterliği Komitesi’ne havale edilen Abdullah Âl-i Rabîa tarafından sorulan sorunun metni şöyledir:
"Bazı insanlar, her yıl, 14 Şubat gününü Sevgililer Günü (Valentine Day) olarak kutlamaktadırlar.Bu insanlar,birbirlerine kırmızı güller hediye etmekte,kırmızı giysiler giymekte ve bu gün dolayısıyla birbirlerini tebrik etmektedirler. Bazı pastaneler bu gün dolayısıyla kırmızı renkte pasta ve şekerlemeler imal etmekte ve bunların üzerine de kalp resimleri yapmaktadırlar. Bazı işyerleri de bu gün için imal edilen mallarını (satmak için) ilanlar vermektedirler. Buna göre şu konulardaki görüşünüz nedir?
Sevgililer Günü’nü kutlamanın ve kâfirlere benzemenin haram olduğu, âlimler tarafından delillerle açıklanmıştır.
Müslim, Nesâî ve Ebu Davud’un rivâyet ettikleri hadiste:
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e Pazartesi günü orucu hakkında sorulunca O şöyle buyurmuştur:
-O, doğduğum gündür"
Bu hadise dayanarak Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum gününde oruç tutmak câiz midir?
Yine, bu hadise dayanarak, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’i örnek almak için O’nun doğduğu günde oruç tutmak câiz midir? Lütfen bunu açıklarmısınız?
Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Mevlid-i Nebevî münâsebetiyle kutlamadan bir gün önce veya bir gün sonra veyahut da aynı gün dağıtılan tatlıdan yemek haram mıdır? Özellikle bu günlerde ortaya çıkan bu tatlıdan satın almanın hükmü nedir? Lütfen bizi aydınlatır mısınız?."
Allah Teâlâ, rızasına ulaşmamız için bize belli bir yol tayin etmişse -ki bu yol Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in getirmiş olduğu dîndir-, Allah’ın kulları olduğumuz halde, O’nun rızâsına ulaşmamız için kendi yanımızdan bir yol çıkarmamız nasıl câiz olsun? Dîninden olmayan bir şeyi onun dînine yerleştirmek olan Mevlid-i Nebevî, Allah Teâlâ’nın hakkına yapılan bir tecâvüzdür.
Soru:
Mevlid-i Nebevî’de dağıtılan (ikram edilen) yemekten yemek câiz midir?
Bazı insanlar,Ebu Leheb, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğduğu günde bir câriyeyi âzâd edince (hürriyetine kavuşturunca), Allah Teâlâ da o günde ondan azabı hafifletmiş olduğunu gerekçe göstermektedir.
Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Her yıl Mevlid-i Nebevî gecesi Kur’an-ı Kerim’i hatmeden kimsenin hükmü nedir? Yine bu gecede fakirlere ve yoksullara yemek yedirmenin hükmü nedir?"
Mevlid-i Nebevî yıldönümünü kutlamanın hükmünü açıklayan bir makaledir. Bu makale Mevlid-i Nebevî yıldönümünü kutlamanın, birçok yönden yasak olduğunu ve reddedildiğini açıklamış, ayrıca bu bid’atı kutlayanların bazı şüphe ve gerekçelerine cevaplar verilmiştir.
Birçok mevlid toplantıları münkerden, bid’atlardan ve İslâm’a aykırı olan şeylerden uzak değildir. Ne Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, ne sahâbe, ne tabiîn, ne dört büyük imam, ne de İslâm’ın en iyi bilindiği ve en iyi yaşandığı dönemlerin hiçbirisinde insanlardan hiç kimse bunu yapmamıştır.Çünkü bunun şer’î hiçbir delili yoktur.
Son Eklenen Materyaller ( Türkçe )
Kitaplar
( Türkçe )
2014-01-29
İnsanoğluna her noktada "seçme" hakkı veren Allah Teâlâ dost seçiminde de hiçbir zorlama yapmamıştır. İstediğin an istediğin varlığı dost seçebilirsin. İster kendine Allah’ı ve dostlarını dost seç, ister şeytanı ve dostlarını.. Ama unutmayalım ki seçeceğimiz dost kim olursa olsun ya Allah’ın dostudur ya da şeytanın. "Rabbinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla (Kur’an ile) uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost, ne de bir aracı vardır; belki sakınırlar." (En’am-51)
Kitaplar
( Türkçe )
2014-01-27
Yazar, aşağıdaki sebeplerden dolayı namaz kılmayanlara cevap vermektedir: 1. Namaz kılmak için kendimi henüz hazır hissetmiyorum. 2. Birkaç defa denedim ama alışacağımı zannetmediğim için bıraktım. 3. 0kunacak duaları bilmediğim için kılmıyorum. 4. Kılmam gerektiğine inanmadığım için kılmıyorum. 5. Kalbim temiz olduğu için namaz kılmıyorum. 6. Allah’ın namazımıza ihtiyacı olmadığı için kılmıyorum. 7. Özgür olduğum için kılmıyorum. 8. Her gün namaz kılmaktan sıkıldığım için kılmıyorum. 9. Âilemin baskısına inat kılmıyorum. 10. Çalışıyorum.İş yerinde ortam müsait olmadığı için kılmıyorum. 11. Âilemin namaz kılmayacaksın baskısından dolayı namaz kılmıyorum. 12. Abdest almaya üşeniyorum. 13. Zamanım olmuyor, vakit bulamıyorum. 14. Abdest almak makyajımı bozduğu için namaz kılmıyorum. 15. Çok günahkarım.Kılacağım namazların kabul olmayacağına inanıyorum. 16. Kendimi namaza veremiyorum. Olmadık şeyler aklıma geliyor. Bu yüzden bıraktım. 17. Arkadaş çevremde namaz kılan yok. Onlardan etkilendim. 18. Bazı özgürlüklerimin kısıtlanacağı düşüncesiyle kılmıyorum. 19. Bir vakit kaçırınca moralim bozuluyor. Kılacaksan tam kılacaksın diyorum. 20. Namaz, kısmet meselesi. Allah’tan bir uyarı, bir ışık bekliyorum. 21. Küçükken alıştırmadılar. Simdi de zor geliyor. 22. Çocuklarla uğraşırken namaz kaçıyor, sonra da birikiyor. Kılmak zor oluyor. 23. Namaza başlayıp tekrar bırakacağımdan korkuyorum. 24. Bazı namaz kılanların hatalarını gördüğümden soğudum. Kılıp Allah’ı mı (Haşa !) kandıracağım dedim. 25. Gerici ya da yobaz olarak anılmaktan korktuğum için namaz kılmıyorum. 26. Namaz kılıyordum. Fakat hayatımda bir değişiklik olmayınca bıraktım. 27. Gencim. Yaşlanınca kılmayı düşünüyorum. 28. Namaz kılmıyorum, ama kılanlardan daha dürüstüm. 29. Nefsime yenik düştüğüm için namaz kılmıyorum. 30. Namaz kılmadığımda cehenneme mi gireceğim? Sonunda cennete girmeyecek miyim?
Kitaplar
( Türkçe )
2014-01-27
Yazar, aşağıdaki sebeplerden dolayı namaz kılmayanlara cevap vermektedir: 1. Örtünmek isterim, ama ikna olmam lazım. 2. Örtünmem gerekiyor, ama geleceğimi düşünmek zorundayım. 3. Allah beni başı açık olarak da sever. 4. Kapalıyım, ama âilem okul için başımı açmamı istiyor. 5. Fazla açık olmadığım için, günah olduğunu zannetmiyorum. 6. Genç yaşta da kapanmak olmaz ki, yaşlanınca inşallah. 7. Tekrar açılırım düşüncesiyle kapanmıyorum. 8. Bazı özgürlüklerimin kısıtlanacağı düşüncesiyle kapanmak istemiyorum. 9. Kapanmak önemli değil, önemli olan kalbinin temizliği. 10. Evlenince kapanırım. ’Kızım, evlenince kapan’ 11. Güzelliğimi sergilemek istediğimden dolayı kapanmamıştım. 12. Kapanırsam, diğer dini vecibelerimi de yerine getirmem gerekecek. 13. Dinden çıkmadığıma göre başımı açmamda problem yok. 14. Başörtüsü için kendimi hazır hissetmiyorum. 15. Bu zamanda da başörtüsü olmaz ki! Hangi çağdayız? 16. Kısmet, bir bakarsın kapanırız inşallah. 17. Önemli olan, saç dışındaki vücudun teşhir edilmemesi. 18. Denedim, ama boğulacak gibi oldum. 19. Evlenememe korkusu. 20. Lise ve üniversitedeki başı açık öğrencilere dinimi anlatacağım için başımı açacağım. Yani hizmet için. 21. Kapanmak içimden gelmiyor. 22. Başörtülülerin yeterince örnek olamamaları. 23. Nefsime yenik düştüğümden, kapanamıyorum.
Kitaplar
( Türkçe )
2014-01-27
İmam Ahmed b. Hanbel döneminde yaşayan Hâris el-Muhâsibî, bu kitabında ayet ve hadisler ışığında okuyucunun elinden tutararak ölüm sonrasında başına gelecekleri adım adım yaşatmaya çalışıyor. Bu kitabı okuduğunuzda Cennetin nimetlerini tatmış ve Cehennem’in yakıcı sıcaklığını ensenizde hissetmiş olacaksınız.
Kitaplar
( Türkçe )
2014-01-08
Bu kitap, fitne ve hallerin değişmesinde mü’minlerin bazı özelliklerinin beyanını ihtiva etmektedir. Bu özellikler: Öfke ve acele davranmaktan uzak durmak, fetvâda yavaş davranıp onu ehline havale etmek, yumuşak davranmak, ağır olmak ve ağırbaşlı olmak, fitne zamanında sözbirliği etmek, emir sahiplerine itaat etmek, âlimlere saygı göstermek ve onların dîndeki konumlarını bilmek, geçmiş ümmetlerin tarihinden ibret ve dersler almak, taraflı medyaya güvenmemek, cihada çağrı konusunda müslüman devlet başkanının emrine sıkı sıkıya bağlı kalmak ve sahâbeyi -Allah onlardan râzı olsun- karalamaktan dile engel olmak ve onlara dil uzatmamak...
Kitaplar
( Türkçe )
2014-01-08
Bu kitapçık, Elbânî’nin; "Sahih-i Sünen-i Tirmizî" adlı eserinden, taharet (temizlik) konusunda derlenmiş kırk sahih hadisi ihtiva etmektedir.
Kur'an-ı Kerim
( Türkçe )
2013-12-18
mp3 yüksek ses kalitesiyle Abdurraşid Sufi'nin sesinden Şu'be rivayetiyle tertilli Kur'an-ı Kerim
Kur'an-ı Kerim
( Türkçe )
2013-12-18
mp3 40 kb yüksek ses kalitesiyle Mahmud Halil el-Husari'nin sesinden Mısır radyosunun nüshasına mutabık tecvidli Kur'an-ı Kerim
Kur'an-ı Kerim
( Türkçe )
2013-12-18
mp3 yüksek ses kalitesiyle Mustafa İsmail'in sesinden tertilli Kur'an-ı Kerim
Kur'an-ı Kerim
( Türkçe )
2013-12-18
Birkaç hafızın tilavetinden derlenmiş Malayalam Mealli Tertilli Kur'an-ı Kerim
Go to the Top